Právě se nacházíte: NPŽP > Úspěšné projekty > Detail projektu

Dětenice: Zahrada mateřské školy

Dotace dosáhla výše 431 970 Kč. Mateřská škola Dětenice nechala přeměnit venkovní prostor k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. Chce tak u dětí podporovat pravidelný pobyt v přírodním prostředí a zdravý kontakt s rizikem. V zahradě byly vybudovány nové přírodní prvky a vysazeny stanovištně vhodné stromy.
Prioritní oblast 6 – Environmentální prevence
Podoblast podpory 6.1 – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Kraj Královéhradecký
Příjemce podpory obec Dětenice
Celkové způsobilé výdaje 508 200 Kč
Dotace ze SFŽP ČR 431 970 Kč