Právě se nacházíte: NPŽP > Úspěšné projekty > Detail projektu

Velké Přílepy: Posílení vodovodní sítě

Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 3 000 000 Kč. Nová zástavba si vyžádala zkapacitnění přivaděče pitné vody z vodojemu Na Habří do obce Velké Přílepy v délce cca 785 m. Dále byla vybudována nová armaturní šachta a byla provedena úprava technologie ve stávajícím vodojemu Velké Přílepy.
Prioritní oblast 1 - Voda
Podoblast podpory 1.6 – Zdroje vody
Kraj Středočeský
Příjemce podpory obec Velké Přílepy
Celkové způsobilé výdaje 5 631 594 Kč
Dotace ze SFŽP ČR 3 000 000 Kč