Právě se nacházíte: NPŽP > Úspěšné projekty > Detail projektu

Sudějov: Domovní ČOV

V obci Sudějov nechali vybudovat soustavu domovních čistíren odpadních vod do kapacity s cílem omezit znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů. Celkem bylo postaveno a propojeno pětadvacet domovních čistíren odpadních vod.
Prioritní oblast 1 – Voda
Podoblast podpory 1.3.B – Domovní čistírny odpadních vod
Kraj Středočeský
Příjemce podpory Kutná Hora
Celkové způsobilé výdaje 3 917 354 Kč
Dotace ze SFŽP ČR 2 990 000 Kč