Právě se nacházíte: NPŽP > Úspěšné projekty > Detail projektu

Blížkovice: Zeleň podél průtahu

Dotace dosáhla výše 179 838 Kč. Předmětem projektu bylo zlepšení stavu přírody v městysu Blížkovice. V navrženém prostoru byla vysazena izolační zeleň, která do budoucna oddělí část bytových domů a zároveň poslouží jako zelená komunikační tepna procházející městysem a spojující opačné strany extravilánu. Liniový porost je tvořen oboustrannou alejí. Prostor byl zatravněn luční směsí.
Prioritní oblast 5 – Životní prostředí ve městech a obcích
Podoblast podpory 5.4 – Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích
Kraj Jihomoravský
Příjemce podpory obec Blížkovice
Celkové způsobilé výdaje 224 797
Dotace ze SFŽP ČR 179 838 Kč