Právě se nacházíte: NPŽP > Úspěšné projekty > Detail projektu

Pohořelice: Svoz odpadu elektromobilem

Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 250 000 Kč. Předmětem projektu bylo pořízení jednoho elektromobilu kategorie N1 pro město Pohořelice. Nově pořízené vozidlo slouží ke svozu bioodpadu a elektroodpadu ze sběrných míst, svozu komunálního odpadu u košů v okrajových částech města a pro kontrolu a údržbu dětských hřišť.
Prioritní oblast 5 – Životní prostředí ve městech a obcích
Podoblast podpory 5.2 – Udržitelná městská doprava a mobilita
Kraj Jihomoravský
Příjemce podpory město Pohořelice
Celkové způsobilé výdaje 987 000 Kč
Dotace ze SFŽP ČR 250 000 Kč