Právě se nacházíte: NPŽP > Úspěšné projekty > Detail projektu

Podlesí: Přírodní zahrada

Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 500 000 Kč. V rámci projektu došlo k vytvoření přírodní zahrady v areálu MŠ Podlesí. Byla upravena zahrada na ploše 1 200 metrů čtverečních, bylo nainstalováno celkem 48 objektů (včetně pískoher, prohazovadla s kreslicí tabulí, houbových sedátek aj.) a probíhají participativní aktivity.
Prioritní oblast 6 - Environmentální prevence
Podoblast podpory 6.1.C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („přírodní zahrady“)
Kraj Středočeský
Příjemce podpory Mateřská škola Podlesí
Celkové způsobilé výdaje 630 023
Dotace ze SFŽP ČR 500 000 Kč