Právě se nacházíte: NPŽP > Úspěšné projekty > Detail projektu

Ústí: Květnatá louka

Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 149 999 Kč. U výjezdu z obce Ústí byla založena květnatá louka. Na ní byly vysazeny ovocné stromy a keře a byly instalovány lavičky z kmenů. Zřízeny byly také úkryty pro živočichy.
Prioritní oblast 5 – Životní prostředí v sídlech
Podoblast podpory 5.4.A – Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech
Kraj Zlínský
Příjemce podpory obec Ústí
Celkové způsobilé výdaje 198 227 Kč
Dotace ze SFŽP ČR 149 999 Kč