Právě se nacházíte: NPŽP > Aktuality

Aktuality

Zobrazit aktuality v rozmezí
-
Zveřejňujeme stručné shrnutí k tématu inflační doložky ve veřejných zakázkách
18.05.2022
Vzhledem k častým dotazům žadatelů a příjemců podpory na inflační doložku a indexaci cen ve smlouvách z veřejných zakázek přinášíme shrnutí této problematiky s cílem pomoci se v tématu více zorientovat.
Spustili jsme generátor povinné publicity
10.05.2022
Státní fond životního prostředí ČR vychází vstříc příjemcům dotační podpory a pro nové výzvy NPŽP a OPŽP 2021+ spouští webovou aplikaci k automatickému vytváření podkladů povinné publicity. Generátor umožňuje snadnou a okamžitou přípravu tiskových podkladů a výrazně tak urychlí výrobu povinného plakátu, billboardu či pamětní desky.
Květnová Priorita je o energiích a o vodě
06.05.2022
Jak podpořit domácnosti, aby nespadly do energetické chudoby? Jaké dotace přispívají na stavbu obnovitelných zdrojů energie? Na tyto otázky najdete odpověď v novém vydání časopisu Priorita.
Nově schválené dotace podpoří malé fotovoltaické elektrárny
20.04.2022
Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková schválila dotace šesti desítkám menších fotovoltaických elektráren, které vzniknou díky podpoře z Modernizačního fondu. Je to další krok k energetické nezávislosti a odklonu od fosilních paliv. Se svými projekty uspěli také žadatelé z Národního programu Životní prostředí, Norských fondů a v neposlední řadě také z výzvy zaměřené na projektovou přípravu strategických projektů v uhelných regionech. Celkem se rozdělovalo 686 milionů korun, z toho více než polovina půjde právě do malých slunečních...
Dubnová Priorita informuje o kotlíkových dotacích i o podpoře z Modernizačního fondu
07.04.2022
Změny v podmínkách kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti jsou jedním z hlavním témat aktuálního vydání Priority. To se také obsáhle věnuje podpoře z Modernizačního fondu fotovoltaickým projektům, které pomáhají přejít české energetice na modernější a čistší zdroje. Teď jich mají vyrůst další desítky a to vesměs na místech, kde funguje nebo fungovala průmyslová výroba.
Na ochranu ozonové vrstvy míří 20 milionů korun
04.04.2022
Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR pokračují v podpoře projektů, které pomáhají chránit ozonovou vrstvu Země. V nové dotační výzvě nabídne 20 milionů korun na snížení emisí a vypouštění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země a fluorovaných skleníkových plynů do ovzduší.
Obce poničené tornádem mohou stále čerpat dotace
25.03.2022
„Obcím poničeným tornádem vycházíme znovu vstříc. Upravili jsme naše dotační tituly, aby půlmiliardu od nás mohly teď na jaře maximálně dočerpat,“ říká ministryně Hubáčková.
Světový den vody: letošním tématem je podzemní voda a její význam
22.03.2022
Na dvaadvacátý březen připadá již tradičně Světový den vody. Připomíná nám vodu jako nenahraditelný zdroj života na zemi, který je třeba chránit. Letošním ústředním tématem je podzemní voda s podtitulem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude“.
Dalších 127 projektů za 300 milionů zlepší životní prostředí ČR
22.03.2022
Více odpočinkových míst, parkovacích ploch, kvalitnější zázemí pro turisty v národních parcích, ekologičtější čištění odpadních vod v malých obcích, inovativní technologie na odstraňování léčiv z vody, nová ekovýuka a posílení zvládání sucha. To je jen část řady projektů, které podpoří Ministerstvo životního prostředí. Ministryně Anna Hubáčková schválila finanční podporu 127 projektům ve výši téměř 300 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí ČR a z Norských fondů.
Připojte se s námi k Hodině Země
16.03.2022
Není vám lhostejné, co se bude s planetou Zemí dít? V sobotu 26. března 2022 se koná tradiční akce na ochranu přírody a klimatu Hodina Země. Můžete se zapojit také! Zapojte vaši domácnost, instituci nebo firmu. Můžete pomoci také šířením informace o akci.