Právě se nacházíte: NPŽP > O programu > Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek

Od 1. 1. 2016 jsou žadatelé a příjemci podpory v Národním programu Životní prostředí povinni postupovat při zadávání veřejných zakázek dle pravidel stanovených v dokumentu:

Důležité!

Specifické povinnosti relevantní pouze pro OPŽP 2014 – 2020 se na žadatele o podporu z Národního programu Životní prostředí nevztahují, např.:

Výzva k podání nabídky nebo oznámení výběrového řízení (případně samostatná zadávací dokumentace, pokud ji zadavatel vyhotovuje) musí obsahovat symbol EU (vlajka) spolu s odkazem na EU (slovy vypsat „Evropská unie“), odkazem na fond EU, z něhož je dotace čerpána (slovy vypsat název fondu) a odkazem na OPŽP (slovy vypsat „Operační program Životní prostředí“).