Právě se nacházíte: NPŽP > O programu > Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek

Ke dni 26. 4. 2021 došlo ke zveřejnění nových Pokynů pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR (Pokyny SFŽP). Pokyny naleznete na tomto odkazu.

Jedná se o pokyny upravující pravidla pro zadávání zakázek a administraci zakázek/veřejných zakázek spolufinancovaných mimo jiné z rozpočtu Národního programu Životní prostředí.

Pokyny SFŽP jsou obecně závazné pro všechny žadatele/příjemce prostředků žádající o poskytnutí prostředků z rozpočtu SFŽP ČR, pokud veřejný dokument příslušného programu (zde NPŽP) odkáže na jejich aplikaci (např. Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci NPŽP). Pokyny SFŽP ČR vycházejí z Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020 (Pokyny OPŽP).

Pokyny SFŽP ČR se uplatní pro výzvy vyhlašované po 26. 4. 2021.

Pro výzvy vyhlášené před tímto datem platí, že žadatelé/příjemci postupují podle pokynů uvedených v již uveřejněných výzvách (zpravidla se jedná o Pokyny OPŽP).