Právě se nacházíte: NPŽP > O programu > Harmonogram výzev

Harmonogram výzev

Konkrétní aktivity podporované z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) definuje tzv. Rámec Národního programu Životní prostředí pro období 2018–2020. Tento dokument představuje pro žadatele praktickou pomůcku pro střednědobé plánování a vytváří prostor pro kvalitní přípravu dotačních projektů.

V uvedeném tříletém období je plánováno celkem 44 dotačních výzev s alokací 8,896 miliard korun, které budou uvolněny z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

Volba podporovaných aktivit vychází ze Státní politiky životního prostředí ČR a zároveň reaguje na aktuální potřeby měst a obcí.

V letech 2018–2020 se NPŽP zaměřuje na 4 prioritní témata:

  • Boj se suchem a kvalita vod
  • Životní prostředí v sídlech a lidské zdraví
  • Ekoinovace
  • Ostatní aktivity zahrnující např. environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a nakládání s autovraky

Některé aktivity jsou podporovány z národních zdrojů dlouhodobě (nakládání s autovraky, projekty EVVO, Dešťovka, soustavy domovních čistíren odpadních vod apod.), jiné se objevují poprvé (vodohospodářské projekty či boj se světelným smogem). Důvodem zařazení nových oblastí je mimo jiné postupné dočerpání prostředků z evropských zdrojů, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

Rámec NPŽP obsahuje u konkrétních aktivit také plánované alokace a orientační termín vyhlášení, přílohou je harmonogram výzev. Termíny a alokace jsou indikativní a mohou být průběžně aktualizovány.

Dokumenty ke stažení