Právě se nacházíte: NPŽP > O programu > Harmonogram výzev

Harmonogram výzev

Konkrétní aktivity podporované z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) definuje tzv. Rámec Národního programu Životní prostředí pro období 2021–2023. Tento dokument představuje pro žadatele praktickou pomůcku pro střednědobé plánování a vytváří prostor pro kvalitní přípravu dotačních projektů.

V uvedeném tříletém období je plánováno celkem 22 dotačních výzev s alokací 3 miliardy korun, které budou uvolněny z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a u některých výzev dojde k následnému posílení alokace z prostředků Operačního programu Životní prostředí.

Volba podporovaných aktivit vychází ze Státní politiky životního prostředí ČR a zároveň reaguje na aktuální potřeby měst a obcí.

V letech 2021–2023 se NPŽP zaměřuje na 3 prioritní témata:

  • Boj se suchem a kvalita vod
  • Životní prostředí v lidských sídlech a zdraví
  • Ostatní aktivity zahrnující např. environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, ochranu ozónové vrstvy a nakládání s autovraky

Následující tříleté období nabídne celou řadu dotačních výzev a zaměří se na aktivity, které jsou z národních zdrojů podporovány dlouhodobě – omezení znečištění povrchových a podzemních vod, budování a regenerace zdrojů pitné vody, boj se suchem, environmentální vzdělávání, ozdravné pobyty, výsadba stromů a další. Národní program Životní prostředí může reagovat na nutnost zafinancovat i jiné aktivity, než které jsou v rámci dokumentu uvedeny, a to doplněním dalších aktivit či úpravou stávajících.

Rámec NPŽP obsahuje u konkrétních aktivit také plánované alokace a orientační termíny vyhlášení, přílohou je harmonogram výzev. Termíny a alokace jsou indikativní a mohou být průběžně aktualizovány.

Dokumenty ke stažení