Mimořádná finanční pomoc na obnovu infrastruktury po požáru v NP České Švýcarsko >>

Mimořádná finanční pomoc na obnovu infrastruktury po požáru v NP České Švýcarsko >>

Mimořádná finanční pomoc na obnovu infrastruktury po požáru v NP České Švýcarsko >>

Sto milionů půjde na vybudování a obnovu přírodních zahrad pro venkovní výuku

Sto milionů půjde na vybudování a obnovu přírodních zahrad pro venkovní výuku

Sto milionů půjde na vybudování a obnovu přírodních zahrad pro venkovní výuku

Příjem žádostí otevřen: 600 milionů jde na nákup elektromobilů a aut na vodíkk

Příjem žádostí otevřen: 600 milionů je připraveno na nákup elektromobilů a aut na vodík

Příjem žádostí otevřen: 600 milionů je připraveno na nákup elektromobilů a aut na vodík

Arrow
Arrow
Slider
Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního prostředí v České republice. Program je navržen jako doplňkový k jiným dotačním titulům, především Operačnímu programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám.

Nabídka dotací

Tato mimořádná výzva je určena pro zlepšení životního prostředí na území zasaženém požárem ve dnech 24. 7. – 12. 8. 2022. Částkou 100 mil. korun bude podpořena obnova poškozených nebo zničených prvků a související infrastruktura. Žadatelé získají až 15 mil. korun. Dotace bude žadatelům vyplácena zálohově.
Příjem žádostí:
01.09.2022 - 31.10.2022
Tato výzva je posílením vlastních zdrojů žadatelů. Žádost o půjčku musí mít vazbu na konkrétní schválený projekt z OPŽP 2021–2027. Pro půjčku a dotaci na vodohospodářské projekty je určeno 794,5 mil. Kč. Až 50 mil. Kč je určeno pro půjčku na modernizaci environmentálních center. Půjčku a dotaci lze čerpat až do výše celkových způsobilých výdajů.
Příjem žádostí:
01.09.2022 - 31.05.2023
Z této výzvy bude podpořena realizace ekologických výukových programů v České republice. Na komplexní služby ekologických výukových programů pro děti a mládež a vzdělavatele bude rozděleno celkem 33 milionů korun.
Příjem žádostí:
01.07.2022 - 31.10.2022
Na zlepšení dovedností a znalostí v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje bude rozděleno celkem 46,5 milionů. Podpořeny budou denní a pobytové výukové programy pouze na téma změny klimatu v souvislostech České republiky pro děti, mládež a vzdělavatele. Hlavní oblasti výuky jsou úspory energie, využívání OZE, snižování emisí skleníkových plynů a dalších znečisťujících látek.
Příjem žádostí:
01.07.2022 - 31.10.2022
Dotační výzva je určena pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Rozděleno bude 100 milionů korun na vybudování a úpravy venkovních areálů zahrad v přírodním stylu. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí a dále na podporu rozvoje lesních mateřských a základní...
Příjem žádostí:
03.10.2022 - 30.11.2022
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabízí dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem, včetně dobíjecích bodů. Připraveno je celkem 600 milionů korun.
Příjem žádostí:
06.06.2022 - 15.12.2023
Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Pomocnou ruku jim podává Ministerstvo životního prostředí, které spolu se Státním fondem životního prostředí ČR nabízí příspěvek až 2,1 miliony korun na posílení a vybudování zdrojů pitné vody.
Příjem žádostí:
01.11.2021 - 31.12.2023
Oblíbené dotace jsou opět zde. Pro obce je připraveno 300 milionů korun z evropských fondů na zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.
Příjem žádostí:
01.11.2021 - 31.12.2023
20.09.2022
Sucho, přehřívání měst i přívalové srážky letos potrápily značnou část naší republiky a do budoucna se pravděpodobně budou objevovat častěji. S nadcházejícím podzimem přichází...
15.09.2022
Vzájemnou spolupráci v oblasti řízení investic do životního prostředí dnes v Praze potvrdili podpisem memoranda ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a ředitel Sdružení...
09.09.2022
Nové programové období OPŽP se rozeběhlo a věnujeme mu velkou část obsahu Priority. Najdete v ní souhrnné články o programu, o oblastech, na které dotace směřují a na co je možné žádat...
08.09.2022
V souvislosti s aktuální ruskou agresí na Ukrajině byly v průběhu roku 2022 přijaty nové mezinárodní sankce vůči Rusku a Bělorusku, které mimo jiné dopadají i na zadávaní a plnění...