Jaké dotace získáte v roce 2023? Podívejte se na záznamy webinářů

Jaké dotace získáte v roce 2023? Podívejte se na záznamy webinářů

Jaké dotace získáte v roce 2023? Podívejte se na záznamy webinářů

Zajistěte dostatek pitné vody pro občany své obce – dotace až 3 miliony korun

Zajistěte dostatek pitné vody pro občany své obce – dotace až 3 miliony korun

Zajistěte dostatek pitné vody pro občany své obce – dotace až 3 miliony korun

Arrow
Arrow
Slider
Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního prostředí v České republice. Program je navržen jako doplňkový k jiným dotačním titulům, především Operačnímu programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám.

Nabídka dotací

Výzva je zaměřena na likvidaci přemnoženého hraboše polního s cílem zajistit environmentálně šetrné způsoby aplikace přípravků na hubení (rodenticidů).
Příjem žádostí:
06.03.2023 - 21.06.2023
Výzva je vyhlášena na podporu projektů spjatých se zapojením do iniciativy Paktu starostů a primátorů, a to tvorbu Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima a organizaci Místního dne. Výše podpory může dosáhnout až 2 miliony korun.
Příjem žádostí:
23.01.2023 - 05.06.2023
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabízí dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem, včetně dobíjecích bodů. Připraveno je celkem 600 milionů korun.
Příjem žádostí:
06.06.2022 - 15.12.2023
Tato výzva je posílením vlastních zdrojů žadatelů. Žádost o půjčku musí mít vazbu na konkrétní schválený projekt z OPŽP 2021–2027. Pro půjčku a dotaci na vodohospodářské projekty je určeno 794,5 mil. Kč. Až 50 mil. Kč je určeno pro půjčku na modernizaci environmentálních center. Půjčku a dotaci lze čerpat až do výše celkových způsobilých výdajů.
Příjem žádostí:
01.09.2022 - 31.05.2023
Ministerstvo životního prostředí dá 80 milionů korun na ekologické zpracování autovraků. Žádosti o podporu mohou v rámci Národního programu Životní prostředí podávat právnické a fyzické osoby, které mají oprávnění podnikat v oboru nakládání s nebezpečnými odpady a mají souhlas k provozování autovrakoviště.
Příjem žádostí:
02.01.2023 - 31.03.2024
Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Pomocnou ruku jim podává Ministerstvo životního prostředí, které spolu se Státním fondem životního prostředí ČR nabízí příspěvek až 2,1 miliony korun na posílení a vybudování zdrojů pitné vody.
Příjem žádostí:
01.11.2021 - 31.12.2023
Oblíbené dotace jsou opět zde. Pro obce je připraveno 450 milionů korun z evropských fondů na zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.
Příjem žádostí:
01.11.2021 - 31.12.2023
06.03.2023
Od 6. března mohou zemědělci žádat o prostředky na vícenáklady spojené s cílenou aplikací přípravku proti hrabošům (rodenticidů) přímo do nor. Připraveno je 40 milionů korun, které...
03.03.2023
Finanční prostředky určené na zlepšování životního prostředí v obcích na území národních parků byly vyčerpány za necelé dva měsíce a příjem žádostí byl ukončen.
03.03.2023
Nové vydání časopisu Priorita se zabývá energetickými úsporami, a to jak na úrovni domácností, tak na úrovni obcí.
02.03.2023
Na obce, veřejné instituce, ale i pro soukromé osoby, kteří realizují nákladnější projekty k záchraně, obnově nebo zvětšení ploch zeleně ve veřejném prostoru se obrací dotační výzva...