Na podporu obcí v národních parcích půjde 200 milionů Kč. Příjem žádostí od 15. října 2021.

Na podporu obcí v národních parcích půjde 200 milionů Kč. Příjem žádostí od 15. října 2021.

Na podporu obcí v národních parcích půjde 200 milionů Kč. Příjem žádostí od 15. října 2021.

Na obnovu obcí zasažených živelní pohromou posíláme 500 milionů korun.

Na obnovu obcí zasažených živelní pohromou posíláme 500 milionů korun.

Na obnovu obcí zasažených živelní pohromou posíláme 500 milionů korun.

Na sázení stromů MŽP přidává dalších 350 milionů korun

Na sázení stromů MŽP přidává dalších 350 milionů korun

Na sázení stromů MŽP přidává dalších 350 milionů korun

Arrow
Arrow
Slider
Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního prostředí v České republice. Program je navržen jako doplňkový k jiným dotačním titulům, především Operačnímu programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám.

Nabídka dotací

Výzva je určena na zlepšení životního prostředí, zkvalitnění života občanů a podporu udržitelného rozvoje v obcích na území národních parků. Dotaci je možné čerpat i na spolufinancování velkých projektů podpořených z jiných evropských programů a nově i na projektovou přípravu chystaných projektů.
Příjem žádostí:
15.10.2021 - 31.01.2022
Výzva je zaměřena na podporu výsadby stromů prostřednictvím grantů erudovaným nestátním neziskovým organizacím a místním akčním skupinám. Cílem je podpořit co největší počet výsadeb stromů v terénu, paralelně s realizací projektů podpořených v rámci výzvy č. 4/2021, urychlení administrace a znásobení zdrojů financování prostřednictvím zapojení soukromých prostředků.
Příjem žádostí:
02.08.2021 - 30.12.2023
Výzva je zaměřena na zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory individuálních projektů a zapojení veřejnosti. Jejím cílem je přispět ke zlepšení kvality veřejného prostoru a ovzduší, k vyrovnání teplotních extrémů a zadržování vody. Dotace navazuje na úspěšnou výzvu NPŽP č. 9/2019, jejíž alokace byla pro velký zájem žadatelů dvakrát navyšována z původních 100 mil. na konečných 300 mil. korun....
Příjem žádostí:
02.08.2021 - 30.12.2023
Na pomoc obcím a krajům zasaženým živelní pohromou (tornádo nebo downburst) 24. června 2021 je určena dotační výzva v objemu 100 mil. korun směřující na obnovu veřejné zeleně a doprovodných vodních ploch. Vyřízení dotace je rychlé, dotace ve výši až 15 mil. korun bude vyplácena zálohově.
Příjem žádostí:
16.07.2021 - 30.11.2022
Do obcí na území zasaženém živelní pohromou 24. 6. 2021 směřuje mimořádná výzva na obnovu vodohospodářské a odpadové infrastuktury s alokací 100 mil. korun. Žadatelé získají až 10 mil. korun. Vyřízení dotace je rychlé, dotace bude žadatelům vyplácena zálohově.
Příjem žádostí:
16.07.2021 - 31.12.2021
Pro Jihomoravský a Ústecký kraj je určena mimořádní dotační výzva v objemu 300 mil. korun. Dotace směřuje na odstranění mezideponií odpadu z území zasažených živelní pohromou 24. 6. 2021 a krajům pokryje 100 % způsobilých výdajů.
Příjem žádostí:
16.07.2021 - 30.11.2021
06.09.2021
Na podzim odstartuje nová etapa programu Nová zelená úsporám. Ještě více se zaměří na komplexní energetické úspory v nemovitostech a z toho důvodu nově zastřeší i program Dešťovka...
02.09.2021
Od 15. října se obcím v národních parcích otevírá nová dotační pomoc z Národního programu Životní prostředí. Celkem 200 milionů korun míří na rozvoj infrastruktury, zlepšení vybavenosti...
09.08.2021
Ministr životního prostředí schválil na osm desítek nových projektů. Peníze z Národního programu Životní prostředí půjdou do obecních rozpočtů, kde pomůžou řešit problémy s pitnou...
03.08.2021
Jak předcházet škodám z přívalových dešťů a dalších extrémů počasí, které na nás dopadají stále častěji? Také na to hledali odpovědi autoři osmnácti projektů, které se letos...