ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN SFŽP ČR

pondělí 8.00–13.00
středa 12.00–17.00

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN SFŽP ČR

pondělí 8.00–13.00
středa 12.00–17.00

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN SFŽP ČR

pondělí 8.00–13.00
středa 12.00–17.00

Až 2 miliony korun přispějeme obcím v CHKO na úsporné veřejné osvětlení.

Stop světelnému smogu. Až 2 mil. Kč přispějeme obcím v CHKO na úsporné veřejné osvětlení.

Stop světelnému smogu. Až 2 mil. Kč přispějeme obcím v CHKO na úsporné veřejné osvětlení.

Využijte až 90% dotaci na přípravu vodohospodářských projektů.

Využijte až 90% dotaci na přípravu vodohospodářských projektů.

Využijte až 90% dotaci na přípravu vodohospodářských projektů.

Arrow
Arrow
Slider
Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního prostředí v České republice. Program je navržen jako doplňkový k jiným dotačním titulům, především Operačnímu programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám.

Nabídka dotací

Dotační výzva podporuje snížení světelného znečištění. Příspěvek až 2 miliony korun je určen obcím v chráněných krajinných oblastech na rekonstrukci veřejného osvětlení. Díky dotaci obce pořídí zdravější a úspornější svítidla, omezí tak negativní vliv světelného smogu na přírodu i zdraví obyvatel a zároveň uspoří výdaje za energie.
Příjem žádostí:
01.09.2020 - 15.11.2020
Řekněte si o peníze na přípravu projektů proti suchu už teď. Nová dotační výzva se zaměřuje na financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027.
Příjem žádostí:
01.09.2020 - 29.01.2021
Oblíbené dotace se vrací. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu na zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.
Příjem žádostí:
02.03.2020 - 30.06.2021
Ministerstvo životního prostředí spouští zcela nový dotační program na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci až 250 tisíc korun, zasadit stromy a zapojit se do celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost může prakticky každý. Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy.
Příjem žádostí:
14.10.2019 - 30.04.2021
Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Pomocnou ruku jim podává Ministerstvo životního prostředí, které spolu se Státním fondem životního prostředí ČR nabízí příspěvek až 3 miliony korun na průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody.
Příjem žádostí:
04.05.2018 - 18.12.2020
V druhém kole dotačního programu Dešťovka mají majitelé rodinných, rekreačních a bytových domů příležitost získat příspěvek až 105 tisíc korun na efektivní hospodaření s dešťovou a odpadní vodou. Ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR je připraveno 440 milionů korun.
Příjem žádostí:
07.09.2017 - do vyčerpání alokace
22.10.2020
Rok od vyhlášení programu na podporu komunitní výsadby stromů přistupuje Státní fond životního prostředí ČR k opětovnému rozšíření programu. Od 20. října je možné získat příspěvek...
16.10.2020
V souladu s nařízením vlády omezuje Státní fond životního prostředí ČR s účinností od 12. října 2020 úřední hodiny podatelny a krajských pracovišť Fondu na pondělí od 8 do 13...
15.10.2020
Vzhledem k současné situaci kolem pandemie prodlužuje Ministerstvo životního prostředí výzvu pro obce v chráněných krajinných oblastech na rekonstrukce veřejného osvětlení do 15. 11. 2020....
13.10.2020
Stromy jsou krásné, životodárné a užitečné. Dobrovolníkům se jich podařilo zasadit už devět tisíc, dalších dvacet tisíc se chystá. A to i díky dotační podpoře, která se sázení...