Nabídka dotací

Vybrat dotace dle

13.9.2019
Příjem žádostí: 3.2.2020 - 31.3.2020 Alokace: 250 000 000  Kč
Proměnit školní pozemek na prostor vhodný pro venkovní výuku a posílit kontakt dětí s přírodou umožní nová dotační výzva Ministerstva životního prostředí. Rozděleno bude 250 milionů korun na vybudování hřišť a zahrad v přírodním stylu. Příjem žádostí startuje 3. února 2020.
11.9.2019
Příjem žádostí: 1.10.2019 - 31.12.2019 Alokace: 40 000 000  Kč
Školy, školky a jiné dětské kolektivy z oblastí s nejvíce znečištěným ovzduším se mohou ucházet o finanční příspěvky na uspořádání ozdravných pobytů pro děti s ekologickým výukovým programem (EVP). Připraveno je 40 milionů korun, příjem žádostí probíhá od 1. října do 31. prosince 2019.
20.8.2019
Příjem žádostí: 1.9.2019 - 31.10.2019 Alokace: 30 000 000  Kč
Obce v chráněných krajinných oblastech mohou požádat o dotaci až 2 miliony korun na rekonstrukci veřejného osvětlení. Moderní světelné zdroje jsou šetrnější pro obyvatele i okolní přírodu a současně spotřebovávají méně energie.
2.7.2019
Příjem žádostí: 1.11.2019 - 31.1.2020 Alokace: 2 500 000 000  Kč
Ministr životního prostředí uvolňuje 2,5 miliardy korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Prostředky poslouží obcím ke zmírnění negativních dopadů sucha, k řešení nedostatku pitné vody a zlepšení kvality podzemních i povrchových vod.
9.7.2019
Příjem žádostí: 2.9.2019 - 30.9.2019 Alokace: 10 000 000  Kč
V nové dotační výzvě nabízíme 10 milionů korun na podporu informačních a osvětových kampaní, které se zaměří na ochranu ovzduší, klimatu nebo předcházení vzniku odpadů a současně přispějí k zapojení ochrany přírody a životního prostředí do běžného života lidí.
9.4.2019
Příjem žádostí: 18.4.2019 - 30.9.2019 Alokace: 5 000 000  Kč
Podporovány budou projekty spjaté se zapojením měst a obcí ČR do iniciativy Paktu starostů, zejména tvorba Akčního plánu nebo organizace akcí, ve kterých místní samospráva zapojí zainteresované subjekty a občany do společného dialogu týkajícího se vývoje a realizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima.
5.2.2019
Příjem žádostí: 6.2.2019 - 29.11.2019 Alokace: 740 000 000  Kč
Pilotní program finanční pomoci domácnostem a obcím v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Bezúročné půjčky slouží k předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v rodinných domech (podpořených v rámci 3. vlny kotlíkových dotací) a zároveň jako dotační podpora obcí na projekty zlepšující životní prostředí.
9.4.2019
Příjem žádostí: 23.4.2019 - 31.12.2019 Alokace: 40 000 000  Kč
Správy národních parků a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR mohou až do konce roku 2019 žádat o prostředky na výkup pozemků ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech. Jde především o soukromé či obecní pozemky, které vyžadují vysoce odbornou péči pro zachování biodiverzity, vodního režimu a cenných přírodních fenoménů. Podpora bude poskytnuta ve stoprocentní výši způsobilých výdajů....
14.12.2018
Příjem žádostí: 2.1.2019 - 30.9.2019 Alokace: 100 000 000  Kč
Již potřetí v řadě nabízí Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR dotace na vozidla s nízkými nebo nulovými emisemi. Spolu vozidly na alternativní pohon resort podporuje i dobíjecí stanice a rozšiřuje okruh příjemců. Připraveno je celkem 100 milionů korun.
15.10.2018
Příjem žádostí: 15.10.2018 - 1.4.2021 Alokace: 21 000 000  Kč
Kontinuální dotační výzva je určena pro obce oceněné titulem Zelená stuha ČR v letech 2018, 2019 a 2020 v soutěži Vesnice roku a pro vítězné obce krajských kol téže kategorie. Dotace pokryje oceněným obcím výdaje na vlastní environmentální projekty, v případě vítězné obce také výdaje za reprezentaci ČR v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla.