Úspěšné projekty

Vybrat projekty dle

Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 1 008 925 Kč. Obec nechala komplexně revitalizovat zeleň na veřejných prostranstvích. Odborníci ošetřili perspektivní stromy a vysadili stromy další. Na vhodných místech byly vysazeny skupiny keřů i jednotlivé solitérní vyšší keře a stromy.
Dotace ze SFŽP ČR činila 1 795 504 Kč. V obci Choťovice nechali upravit prostranství, zřídit mlatové cesty, ošetřit stávající dřeviny, vysadit nové dřeviny, zřídit trvalkové záhony a instalovat mobiliář. Díky tomu vznikly upravené, reprezentativní plochy zeleně v centru obce.
Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 942 329 Kč. V nové Plšíkově učebně v areálu Správy NP České Švýcarsko se budou vzdělávat děti v environmentální výchově a budou se v ní pořádat kurzy pro pedagogické pracovníky, odborné exkurze, výukové programy pro základní školy, osvětové akce či přednášky pro veřejnost.
Dotace dosáhla výše 500 000 Kč. Obec si pořídila užitkový elektromobil. Vozidlo využívají technické služby, které i díky němu zajišťují údržbu města.
Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 9 038 799 Kč. Výrobní společnost, která dělá brzdy do aut, instalovala technologii studené plazmy. Ta zajišťuje neutralizaci pachových látek uvolňujících se ze dvou výduchů výrobní haly.
Dotace ze SFŽP ČR činila 450 336 Kč. Mateřská škola v Dašicích má novou přírodní zahradu. Bylo upraveno 230 metrů čtverečních plochy, dětem slouží sedmnáct nových objektů.
Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 3 605 193 Kč. V bývalém zemědělském areálu v obci Hrobce-Rohatce byly odstraněny nelegálně navezené odpady z organické výroby, které obsahovaly i toxické kovy. Silážní žlaby a zemní laguny byly sanovány, odstranilo se 745 tun odpadů.
Dotace dosáhla výše 944 696 Kč. Na dosud nevyužívané ploše v Janově vznikl nový park. Upravilo se prostranství, vybudovaly se mlatové cesty, osázely se dřeviny a trvalky a instalovalo se vybavení parku. Aktuálně probíhá rozvojová péče o vysázené rostliny.
Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 700 000 Kč. V rámci projektu došlo k sanaci (stavebním úpravám) sklípku, ve kterém bude umístěna geologická expozice. Dále došlo k sadovým úpravám na plochách okolo obecního úřadu. Prostor byl osázen stromy, keři, trvalkami a cibulovinami.
Dotace ze SFŽP ČR činila 464 976 Kč. Veřejné prostranství před obecním úřadem obce Lesná prošlo rekonstrukcí. Na ploše 451 metrů čtverečních byla položena polopropustná dlažba z kamenného odseku, byl zřízen chodník a byla založena zeleň.