Úspěšné projekty

Vybrat projekty dle

Horní Vltavice nechala přestavět infocentrum. Obec zajistila bezbariérový přístup, nechala opravit elektroinstalaci, rozvody vytápění a přímotopů, adaptovat rozvod vody a kanalizace. Dělníci také upravili podlahové konstrukce a doplnili tepelnou izolaci.
Obec Šabina si pořídila vozidlo s elektropohonem kategorie N. Nově pořízené auto sváží bioodpad, udržuje v zimě komunikace a obec ho používá také k dalším činnostem.
V ČOV v Havlíčkově Brodě doplnili tepelná čerpadla do technologického procesu k využití energetického potenciálu vyčištěné odpadní vody. Odstraněním tepelného deficitu na ČOV v zimních měsících dojde ke snížení spotřeby zemního plynu a spotřeby elektrické energie.
V okolí budovy ČVUT v Děčíně vysadili pětadvacet listnatých stromů, které přispějí ke zlepšení životního prostředí a kvality ovzduší a také ke zkrášlení okolí budovy.
Mateřská škola Ostrava-Varenská nechala upravit svůj stávající venkovní prostor, který umožňuje dětem přímý a dlouhodobý kontakt s přírodou. V zahradě školy byly vybudovány nové přírodní prvky a byl vysazen stanovištně vhodný strom.
V Lošanech vznikl hydrogeologický průzkumný vrt, který bude po úspěšně proběhlých ověřovacích zkouškách v další etapě napojen do vodovodní soustavy obce a posílí zásobování obce pitnou vodou.
Lesní mateřská škola Sedmikrásek, sídlící v obci Babice nad Svitavou, pořídila do svých stávajících venkovních prostor technické a didaktické zázemí pro výuku. Pořízené prvky přispějí k zajištění základního hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí pro provoz lesní mateřské školy.
V Jablonci nad Jizerou proběhla rekonstrukce původního ocelového mostu přes Jizeru na místní komunikaci, která je jedinou dopravní komunikací do místní části města zvané Blansko.
Vybudování nové přírodní zahrady v areálu MŠ Žichovice přeměnilo venkovní prostory, aby sloužily environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě a podporovaly u dětí pravidelný pohyb v přírodním prostředí. Do zahrady byly pořízeny přírodní prvky, došlo k úpravě zahrady na ploše 1 895 m2 a vysazení stanovištně vhodného stromu.
V místních částech obce Nechvalice nechali nainstalovat soustavu domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel s cílem omezit znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů. Vzniklo 63 domovních čistíren odpadních vod.