Úspěšné projekty

Vybrat projekty dle

Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 242 484 Kč. V rámci projektu byl proveden hydrogeologický průzkumný vrt, který po přebudování na vodní zdroj zajistí dostatečné množství pitné vody pro obec Vážany.
Dotace ze SFŽP ČR činila 1 588 333 Kč. V intravilánu obce Trubská byla obnovena a dosazena zeleň. Vysazeny byly nové dřeviny, stávající stromy byly ošetřeny a byly založeny travobylinné porosty. Součástí obnovy byla i instalace mobiliáře a položení kamenné dlažby.
Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 258 000 Kč. Nově pořízený elektromobil slouží zaměstnancům při převozu klientů pečovatelského centra k lékaři, k odvozu nákupů, k rozvozu jídel a pro dalších činností. Součástí projektu bylo i pořízení chytré dobíjecí stanice.
Dotace dosáhla výše 1 882 525 Kč. V Hřensku nechali opravit zábradlí podél stezky v Edmundově soutěsce v národním parku České Švýcarsko v délce 512 m. Změna spočívala v odstranění stávajícího kovového a poškozeného zábradlí a v instalaci nového zábradlí z dřevěné frézované tyčoviny.
Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 500 000 Kč. V areálu mateřské školy v Uhřínově byla vybudována přírodní zahrada. Bylo instalováno devatenáct objektů a upravena zahrada na ploše skoro 800 metrů čtverečních.
Dotace ze SFŽP ČR činila 301 966 Kč. V rámci projektu byl proveden hydrogeologický průzkum za účelem zajištění doplňujícího zdroje vody pro část města Ústí nad Orlicí – Knapovec.
Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 1 997 912 Kč. V Dobřanech byly vybudovány dva průzkumné hydrogeologické vrty, které budou v nejbližší době napojeny na vodovodní soustavu města.
Dotace dosáhla výše 2 598 500 Kč. Stávající zdroj podzemní vody (studna S-2) v lokalitě Legion byl rekonstruován, a to včetně úpravy vody a napojení zdroje na stávající rozvod pitné vody.
Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 150 000 Kč. V Lomnici nad Lužnicí obnovili zelenou plochu podél Tyršovy ulice. Přibyly nově vysazené stromy a keře, obnoveny byly travnaté plochy.
Dotace ze SFŽP ČR činila 95 413 Kč. Místní zeleň na okraji sídliště U Nádraží podél ulice Jarošovská, která je součástí intenzivně využívaného městského okruhu, prošla revitalizací. Byly ošetřeny stávající stromy a vysazeny nové dřeviny, které budou spoluvytvářet clonu od prašné komunikace.