Úspěšné projekty

Vybrat projekty dle

Předmětem žádosti byla realizace energetických úspor v budově kulturního domu v obci Kyškovice. Došlo k zateplení objektu a výměně otvorových výplní.
Předmětem projektu byla realizace energetických úspor v budově kulturního domu v obci Černěves. Došlo k zateplení objektu, výměně otvorových výplní, instalaci kotle na biomasu a instalaci systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.
Byl vybudován průzkumný hydrogeologický vrt, který díky objevení podzemní vody odpovídající kvality a kvantity v budoucnu posílí zásobování obce pitnou vodou.
V obci Křetín nechali na sedmi plochách revitalizovat veřejnou zeleň. Byly ošetřeny stávající stromy, vysazeny nové stromy a keře a založeny travnaté plochy.
Výsadba 34 listnatých stromů přispěje ke zlepšení životního prostředí a kvality ovzduší.
Bylo vysazeno 80 ovocných stromů, což přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, zadržování vody a zlepšení životního prostředí a ovzduší.
Na budově MŠ byla vybudována zelená střecha a u budovy byly instalovány dvě nádrže na zadržování dešťové vody.
Dva hydrogeologické průzkumné vrty byly po úspěšně proběhlých ověřovacích zkouškách napojeny do vodovodní soustavy obce a posílí zásobování obce pitnou vodou.
V areálu gymnázia došlo k přeměně školního pozemku na přírodní zahradu, slouží k celoročnímu využití nejen pro žáky, ale i pro veřejnost. V přírodní zahradě byl vybudován přístřešek, dále se tam nachází nově vzniklé jezírko, vysazené listnaté stromy, keře, trvalky a další prvky.
V Janově u Hřenska nechali upravit veřejné prostranství o ploše 203 metrů čtverečních. Součástí úprav byla také instalace dřevěné vyhlídkové plošiny a čtyř kusů mobiliáře.