Úspěšné projekty

Vybrat projekty dle

Základní škola a základní umělecká škola Šmeralova v Karlových Varech pořídila do své přírodní zahrady lavičky, stoly, školní tabule, infopanely, kompostéry a vyvýšené záhony, ve kterých vysadila trvalky a bylinky. Dále vysadila ovocný strom a pořídila pomůcky vhodné pro výuku v zahradě.
V obci vznikla soustava domovních čistíren odpadních vod s cílem omezit znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů v obci Tetov. Bylo vybudováno šedesát domovních čistíren odpadních vod.
Vysazení čtyřiatřiceti listnatých stromů přispěje ke zlepšení životního prostředí a kvality ovzduší.
V obci vysadili třiačtyřicet listnatých stromů. Nová výsadba přispěje ke zlepšení životního prostředí a kvality ovzduší.
V areálu základní školy vznikla nová přírodní zahrada. Do zahrady byly pořízeny přírodní prvky, došlo k obnově zahrady na ploše 420 čtverečních metrů, k vysazení stanovištně vhodného stromu a k uspořádání participačních aktivit.
V Nové Vsi u Leštiny nechali vybudovat soustavu domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel s cílem omezit znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů v obci. Bylo vybudováno 28 domovních čistíren odpadních vod.
V Kuřimi nechali vysázet bez jednoho čtyřicet listnatých stromů, které přispějí ke zlepšení životního prostředí a kvality ovzduší.
Předmětem projektu bylo vybudování průzkumného hydrogeologického vrtu za účelem vyhledání nového zdroje pitné vody. V rámci projektu byly realizovány vrtné práce, hydrodynamické zkoušky a laboratorní analýzy.
Byly vyhloubeny dva hydrogeologické průzkumné vrty, které po úspěšně proběhlých ověřovacích zkouškách budou v další etapě napojeny do vodovodní soustavy obce a posílí zásobování obce pitnou vodou.
V Mžanech vysadili na čtyři desítky listnatých stromů, která přispěje ke zlepšení životního prostředí a kvality ovzduší.