Úspěšné projekty

Vybrat projekty dle

Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 150 000 Kč. V Lomnici nad Lužnicí obnovili zelenou plochu podél Tyršovy ulice. Přibyly nově vysazené stromy a keře, obnoveny byly travnaté plochy.
Dotace ze SFŽP ČR činila 95 413 Kč. Místní zeleň na okraji sídliště U Nádraží podél ulice Jarošovská, která je součástí intenzivně využívaného městského okruhu, prošla revitalizací. Byly ošetřeny stávající stromy a vysazeny nové dřeviny, které budou spoluvytvářet clonu od prašné komunikace.
Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 132 586 Kč. V mateřské škole v Dobroměřicích vznikla v areálu mateřské školy přírodní zahrada. Zahrada prošla úpravami na ploše skoro 4 000 metrů čtverečních, bylo instalováno sedm objektů.
Dotace dosáhla výše 2 018 660 Kč. Výduchy z výrobní haly uvolňovaly zápach. Pro odstranění zápachu bylo na střechu nainstalováno šest zařízení, v nichž dochází k chemické reakci aktivních látek s pachovými látkami, což vede k jejich neutralizaci.
Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 600 000 Kč. Obec si pořídila užitkový elektromobil, který slouží zaměstnancům technických služeb při svozu posečené trávy a ostatního bioodpadu, při ořezu dřevin a při údržbě městské zeleně.
Dotace ze SFŽP ČR činila 822 148 Kč. Kraj Vysočina seznamoval veřejnost s výhodami alternativních forem dopravy a s přínosy navazujících opatření pro zlepšení životního prostředí. Byla zorganizována osvětová kampaň ve všech okresních městech kraje a soutěž Do práce na kole. Dále byly realizovány workshopy pro školáky.
Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 2 686 806 Kč. V Polomi potřebovali posílit zásobování pitnou vodou, proto nechali vystrojit a napojit dva hydrogeologické vrty na vodárenskou soustavu obce Polom.
Dotace dosáhla výše 3 000 000 Kč. V obci byl proveden hydrogeologický průzkum, byly vybudovány jímací zářezy a sběrné studny, které byly následně napojeny na vodárenský systém obce Svatá Maří.
Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 500 000 Kč. Předmětem projektu bylo vybudování přírodní zahrady v areálu MŠ Drtinova. V rámci realizace projektu došlo k instalaci osmi objektů, úpravě zahrady na ploše 1 490 m², terénním úpravám a realizaci pěti participačních aktivit.
Dotace ze SFŽP ČR činila 476 752 Kč. Předmětem projektu byla revitalizace stávající přírodní zahrady v areálu MŠ Horažďovice. V rámci realizace projektu došlo k instalaci devatenácti objektů, úpravě zahrady na ploše 2 300 m2 a realizaci pěti participačních aktivit.