Úspěšné projekty

Vybrat projekty dle

Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 500 000 Kč. Předmětem projektu bylo vybudování přírodní zahrady v areálu MŠ Drtinova. V rámci realizace projektu došlo k instalaci osmi objektů, úpravě zahrady na ploše 1 490 m2, terénním úpravám a realizaci pěti participačních aktivit.
Dotace ze SFŽP ČR činila 476 752 Kč. Předmětem projektu byla revitalizace stávající přírodní zahrady v areálu MŠ Horažďovice. V rámci realizace projektu došlo k instalaci devatenácti objektů, úpravě zahrady na ploše 2 300 m2 a realizaci pěti participačních aktivit.
Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 1 545 256 Kč. V rámci projektu byl vyhlouben hydrogeologický průzkumný vrt, který byl po ověřovacích zkouškách přebudován na vodní dílo a napojen na stávající vodovodní soustavu obce.
Dotace dosáhla výše 201 700 Kč. Předmětem projektu bylo vybudování průzkumného hydrogeologického vrtu. Průzkumem byl ověřen výskyt podzemní vody v odpovídající kvalitě a kvantitě. Vrt bude napojen na vodovodní soustavu obce. Realizací projektu došlo k zajištění nového zdroje pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 600 000 Kč. V Třemošné si koupili nový užitkový elektromobil, který slouží ke svozu komunálního odpadu, posečené trávy a ostatního bioodpadu, při převozu zahradní techniky a při údržbě veřejných prostranství města.
Dotace ze SFŽP ČR činila 890 221 Kč (z toho půjčka ze SFŽP ČR 790 221 Kč). Učiliště si pořídilo vozidlo s pohonem CNG, které je využíváno při přepravě studentů na odborné praxe v terénu, při přepravě potřebného nářadí a při dalších činnostech zaměstnanců a studentů.
Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 2 191 174 Kč. Předmětem projektu bylo vystrojení stávajícího hydrogeologického vrtu a jeho napojení na vodovodní systém obce, dále zkapacitnění stávajících zdrojů vody a úprava na vodojemu a úpravně vody.
Dotace dosáhla výše 1 067 680 Kč. V rámci projektu došlo k vybudování nového vodního zdroje a jeho napojení na společný vodovod obcí Bukovinka a Bukovina.
Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 500 000 Kč. Cílem projektu bylo vytvoření přírodní zahrady v areálu ZŠ Babice a vybudování venkovní učebny. Celkově bylo instalováno 31 objektů, byly provedeny zahradní a terénní úpravy.
Dotace ze SFŽP ČR činila 1 459 989 Kč. Provoz znečišťoval ovzduší linkou pro galvanické pokovení oceli, zinkových slitin a plynovým hořákem sušárny z kataforetického lakování. Snížení emisí bylo řešeno biologickou filtrací, díky projektu došlo k neutralizaci zápachu z provozu úpravy kovů.