Úspěšné projekty

Vybrat projekty dle

V obci Sudějov nechali vybudovat soustavu domovních čistíren odpadních vod do kapacity s cílem omezit znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů. Celkem bylo postaveno a propojeno pětadvacet domovních čistíren odpadních vod.
Stávající vrty V5 a V6 se vystrojily a napojily na vodárenskou soustavu obce Komňa. Díky tomu se zlepšilo zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě.
Novou zahradu využívají děti v areálu MŠ v Orlové-Lutyni. Do zahrady byly pořízeny přírodní prvky, došlo k obnově plochy zahrady, vysazení stanovištně vhodného stromu a uspořádání participačních aktivit.
V obci nechali upravit veřejné prostranství. Součástí úprav bylo vysazení nových stromů, keřů a trvalek.
Expozice v informačních střediscích a návštěvnických centrech Správy NP Šumava byly rozšířeny o nová témata, jejich atraktivita se zvýšila o modely živočichů a rostlin. Byly pořízeny interaktivní didaktické prvky pro vnitřní i venkovní použití.
Obec se rozhodla nechat upravit šest menších ploch zeleně. Byly vysazeny nové dřeviny a trvalky, byl založen trávník a instalován mobiliář.
V areálu ZŠ a MŠ Brtnice bude založena nová přírodní zahrada, součástí projektu je výsadba stanovištně vhodného stromu. Změny umožní více využívat zahradu při výuce. Dělníci upraví plochu o rozloze 1 100 m2.
V Červeném Kostelci úředníci a zaměstnanci městského úřadu nově využívají vozidlo s pohonem PHEV (plug-in hybrid). Auto používají ke služebním účelům.
V areálu základní školy Kuncova proběhla úprava stávající zahrady na zahradu s přírodními prvky. Dominantou přírodní zahrady je unikátní přístřešek z přírodního materiálu alias Hobití díra. Dalším prvkem zahrady je jezírko s příbřežní zónou, na kterou navazují různé expozice.
Rekonstrukce přírodní zahrady v mateřské škole vytvořila podmínky pro prožitkové učení a další aktivity předškolních dětí. Do zahrady byly pořízeny přírodní prvky, došlo k obnově zahrady, byl vysazen strom.