Úspěšné projekty

Vybrat projekty dle

Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 495 843 Kč. V areálu MŠ Prostřední Bečva vznikla přírodní zahrada a rovněž byla vybudována venkovní učebna. Na pozemku školky přibylo osm objektů.
Dotace ze SFŽP ČR činila 666 356 Kč. Pro obec Kostelec byl vyhlouben hydrogeologický vrt, který byl po ověření vydatnosti a kvality vody přebudován na vodní zdroj a napojen na stávající vodovodní systém obce.
Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 2 580 688 Kč. Kvůli zlepšení pitné vody provedli dělníci stavební úpravy na stávajícím vodojemu. Rovněž byla nainstalována nová technologie k odstranění uranu, konkrétně iontoměnič a mechanická filtrace, v úpravně vody.
Dotace dosáhla výše 322 196 Kč. V areálu Základní a Mateřské školy Andělská Hora vznikla přírodní zahrada. Upravena byla plocha o rozloze skoro 1 500 metrů čtverečních, instalovány byla dva objekty a pořídily se pomůcky a publikace.
Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 501 632 Kč. V obci obnovili veřejné prostranství v místní části Brtníky. Postaven byl zastřešený altán, labyrint z palisád, stromová lavice a informační cedule. Prostranství doplnily výsadby nových rostlin. Vše propojila nová maltová cesta.
Dotace ze SFŽP ČR činila 467 082 Kč. Mateřská škola Chýně si nechala upravit zahradu. Bylo instalováno jedenáct objektů a byl upraven terén na ploše 183 metrů čtverečních.
Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 476 740 Kč. Obec si pořídila jedno vozidlo na elektrický pohon. Multikáru využívají technické služby města při různých činnostech.
Dotace dosáhla výše 488 621 Kč. V areálu mateřské školy Hodov vznikla nové přírodní zahrada. Dělníci instalovali třicet objektů, upravili zahradu a hřiště na ploše 16 metrů čtverečních.
Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 145 608 Kč. V okolí obce vznikla dvě větší a tři menší odpočinková místa. Využívají je návštěvníci národního parku včetně cyklistů.
Dotace ze SFŽP ČR činila 3 000 000 Kč. Ve Velkých Heralticích se zlepšilo zásobování pitnou vodou. V obci nechali vybudovat výtlačný řad, kterým se propojily nově vybudované vodní zdroje s novým podzemním vodojemem včetně připojení na stávající vodovodní systém.