Úspěšné projekty

Vybrat projekty dle

Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 501 632 Kč. V obci obnovili veřejné prostranství v místní části Brtníky. Postaven byl zastřešený altán, labyrint z palisád, stromová lavice a informační cedule. Prostranství doplnily výsadby nových rostlin. Vše propojila nová maltová cesta.
Dotace ze SFŽP ČR činila 467 082 Kč. Mateřská škola Chýně si nechala upravit zahradu. Bylo instalováno jedenáct objektů a byl upraven terén na ploše 183 metrů čtverečních.
Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 476 740 Kč. Obec si pořídila jedno vozidlo na elektrický pohon. Multikáru využívají technické služby města při různých činnostech.
Dotace dosáhla výše 488 621 Kč. V areálu mateřské školy Hodov vznikla nové přírodní zahrada. Dělníci instalovali třicet objektů, upravili zahradu a hřiště na ploše 16 metrů čtverečních.
Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 145 608 Kč. V okolí obce vznikla dvě větší a tři menší odpočinková místa. Využívají je návštěvníci národního parku včetně cyklistů.
Dotace ze SFŽP ČR činila 3 000 000 Kč. Ve Velkých Heralticích se zlepšilo zásobování pitnou vodou. V obci nechali vybudovat výtlačný řad, kterým se propojily nově vybudované vodní zdroje s novým podzemním vodojemem včetně připojení na stávající vodovodní systém.
Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 956 000 Kč. Ulice Lišova nově brázdí dvě vozidla s elektropohonem. Zaměstnanci místních technických služeb s nimi vyvážejí odpadky a zajišťují údržbu veřejných prostranství města.
Dotace dosáhla výše 914 611 Kč. Nová naučná stezka je vedena po „České silnici“ z rozcestí pod Šaunštejnem do Zadních Jetřichovic v Českém Švýcarsku. Na stezce vzniklo jedenáct zastavení, bylo instalováno dvacet devět cedulí s naučným obsahem a pět soch a byla instalována doplnění zastavení naučné stezky: dehtářské pracoviště, uhlířská chaloupka, přístřešek, mezolitické sídliště.
Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 1 949 472 Kč. V obci nechali vyměnit 36 kusů světelných zdrojů včetně stožárů a kabelových rozvodů na území města. Díky tomu se významně sníží spotřeba energie a poklesne míra světelného znečištění.
Dotace ze SFŽP ČR činila 1 000 000 Kč. V horské obci dělníci opravili místní obslužnou komunikaci v délce 853 metrů v katastrálním území Labská. Silnice je zároveň značenou turistickou trasou směřující k Labské přehradě.