Úspěšné projekty

Vybrat projekty dle

Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 9 038 799 Kč. Výrobní společnost, která dělá brzdy do aut, instalovala technologii studené plazmy. Ta zajišťuje neutralizaci pachových látek uvolňujících se ze dvou výduchů výrobní haly.
Dotace ze SFŽP ČR činila 450 336 Kč. Mateřská škola v Dašicích má novou přírodní zahradu. Bylo upraveno 230 metrů čtverečních plochy, dětem slouží sedmnáct nových objektů.
Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 3 605 193 Kč. V bývalém zemědělském areálu v obci Hrobce-Rohatce byly odstraněny nelegálně navezené odpady z organické výroby, které obsahovaly i toxické kovy. Silážní žlaby a zemní laguny byly sanovány, odstranilo se 745 tun odpadů.
Dotace dosáhla výše 944 696 Kč. Na dosud nevyužívané ploše v Janově vznikl nový park. Upravilo se prostranství, vybudovaly se mlatové cesty, osázely se dřeviny a trvalky a instalovalo se vybavení parku. Aktuálně probíhá rozvojová péče o vysázené rostliny.
Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 700 000 Kč. V rámci projektu došlo k sanaci (stavebním úpravám) sklípku, ve kterém bude umístěna geologická expozice. Dále došlo k sadovým úpravám na plochách okolo obecního úřadu. Prostor byl osázen stromy, keři, trvalkami a cibulovinami.
Dotace ze SFŽP ČR činila 464 976 Kč. Veřejné prostranství před obecním úřadem obce Lesná prošlo rekonstrukcí. Na ploše 451 metrů čtverečních byla položena polopropustná dlažba z kamenného odseku, byl zřízen chodník a byla založena zeleň.
Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 1 231 965 Kč. Veřejné prostranství před obecním úřadem obce Lesná prošlo rekonstrukcí. Na ploše 451 metrů čtverečních byla položena polopropustná dlažba z kamenného odseku, byl zřízen chodník a byla založena zeleň.
Dotace dosáhla výše 244 408 Kč. Vyhloubení hydrogeologického průzkumného vrtu o hloubce 65 metrů zajistilo nový zdroj podzemní vody. V rámci průzkumných prací byla ověřena vydatnost vrtu a byly odebrány vzorky vody pro stanovení jejích kvalitativních parametrů.
Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 2 030 004 Kč. Nově provedený průzkumný hydrogeologický vrt byl napojen na stávající vodojem, který byl rozšířen o nově zbudovaný doplňkový vodojem.
Dotace ze SFŽP ČR činila 495 848 Kč. V areálu základní školy v Kostelci nad Labem vznikla přírodní zahrada a byla vybudována venkovní učebna. Bylo instalováno deset objektů, zahrada byla upravena na ploše 1 904 m2 a byly nakoupeny pomůcky a publikace.