Úspěšné projekty

Vybrat projekty dle

Dotace ze SFŽP ČR činila 2 024 182 Kč. Předmětem projektu bylo odstranění odpadů z bývalého skladu pesticidů v obci Dubá. Sanačním zásahem bylo odstraněno 68 tun nebezpečného odpadu. Došlo k odstranění vysoce toxických a karcinogenních odpadů.
Dotace dosáhla výše 296 121 Kč. Předmětem projektu bylo vybudování jednoho průzkumného hydrogeologického vrtu. Průzkumem byl ověřen výskyt podzemní vody v odpovídající kvalitě a kvantitě. Vrt bude napojen na vodovodní soustavu obce. Realizací projektu došlo k zajištění nového zdroje pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 400 000 Kč. V rámci projektu došlo ke komplexní odborné péči o stávající dřeviny v obci. Byly provedeny arboristické řezy na základě inventarizace a byly instalovány dynamické vazby. K údržbě zeleně byla pořízena nová technika.
Dotace dosáhla výše 400 000 Kč. V rámci projektu došlo k úpravě prostranství před obecním úřadem. Byly vysázeny stromy, keře a trvalky, byly vybudovány suché zídky a založeny mlatové cesty s pokládkou šlapáků. Dále byl instalován mobiliář a pořízen žací stroj.
Dotace ze SFŽP ČR činila 220 000 Kč. Předmětem projektu bylo pořízení elektromobilu kategorie M1 pro město Uherské Hradiště. Nově pořízené vozidlo slouží jako referentský vůz pro zaměstnance, a to na středně dlouhé služební cesty i cesty v rámci města a nejbližšího okolí, k výjezdům na kontroly, průzkumy a dohledy na území města.
Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 399 557 Kč. Předmětem projektu byla výsadba zeleně. První část je kolem bytových domů a druhá v blízkosti frekventované silnice spojující dálnici D5 a Tachov. Plocha podél frekventované silnice byla oddělena liniovou keřovou výsadbou, stávající travní porost byl doplněn výsadbou stromů.
Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 246 910 Kč. Předmětem projektu byla výsadba zeleně v zastavěném území obce. Na stávající ploše se dříve nacházel sad a travnatý porost. Výsadba byla složena z vzrostlých stromů, keřů dosahujících výšky 1,5 m a nízkých trvalek. Založení plochy zeleně umožní život volně žijícím živočichům.
Dotace dosáhla výše 440 000 Kč. Předmětem projektu bylo pořízení dvou elektromobilů kategorie M1 pro Mariánské Lázně. Jeden nově pořízený vůz s elektrickým pohonem slouží pro potřeby strážníků městské policie k zajištění každodenní činnosti a druhý využívají pracovníci města pro služební cesty.
Dotace ze SFŽP ČR činila 170 346 Kč. V rámci projektu došlo k provedení průzkumného hydrogeologického vrtu. Nalezený zdroj vody má dostatečnou vydatnost a kvalitu, nyní se připravuje jeho připojení.
Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 353 084 Kč. V rámci projektu došlo k provedení průzkumného hydrogeologického vrtu. Nalezený zdroj vody má dostatečnou vydatnost a kvalitu, nyní se připravuje jeho připojení.