Úspěšné projekty

Vybrat projekty dle

Úprava a rozšíření stávající zahrady na zahradu s přírodními prvky a zkvalitnění vzdělávání žáků ve venkovním prostředí. Po úpravách zahrada poskytuje žákům zázemí pro praktickou a teoretickou výuku v oblasti EVVO pomocí nových prvků.
V obci vybudovali nový zdroj pitné vody včetně výtlačného řadu v délce 157 metrů a výstavby akumulace s úpravnou vody. Bylo zřízeno veřejné odběrové místo, díky kterému došlo ke zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou.
Na turistickém hraničním přechodu Jizerka–Orle vyrostla nová lávka. Vychází z původní podoby mostu, který se zde nacházel před jeho zničením v osmdesátých letech minulého století. Od roku 2005 zde sloužila náhradní dřevěná lávka, stávající lávka je železobetonová.
V obci nechali vysadit osmasedmdesát listnatých stromů, které přispějí ke zlepšení životního prostředí a kvality ovzduší.
Francouzská zahrada u zámku Liblice prošla revitalizací. Dosadila se lipová alej, byl obnoven parter a revitalizoval se svah pod salla terrenou.
Celková revitalizace plochy parku o celkové výměře 3 172 m2 spočívala ve výsadbě dřevin a založení trávníků, renovaci stávajících chodníků a rekonstrukci parkoviště. Prostor byl doplněn lavičkami, odpadkovými koši, informační tabulí a kamennou zídkou s ohništěm.
V obci vyrůstají nové stromy. Ve výchozím stavu nebyl na vybrané lokalitě dostatek zeleně, která by pokrývala potřeby občanů a návštěvníků obce. Vysadilo se celkem 83 nových stromků.
Úprava venkovní zahrady mateřské školy Bratrská rozvíjí vzdělávání ve venkovním prostředí a v přímém kontaktu s přírodou. Došlo k vybudování pozorovací a bylinkové zahrady, k vysazení dřevin a k pořízení pomůcek k výuce a údržbě zahrady.
V obci vysadili osmdesát listnatých stromů, které přispějí ke zlepšení životního prostředí a kvality ovzduší.
Došlo k obnově malé vodní nádrže v centru obce, k výsadbě stromů a keřů a k umístění nového mobiliáře. Obec jako vítěz Zelené stuhy ČR reprezentovala Česko v soutěži Entente Florale Europe, kde se umístila na prvním místě.