Úspěšné projekty

Vybrat projekty dle

Vybudování odstavné plochy, která bude sloužit pro krátkodobé stání osobních automobilů pro návštěvníky obce Poniklá a turisty. Kapacita parkoviště je 19 parkovacích míst a plocha je vysoce propustná.
V mateřské škole v Havířově nechali vybudovat novou přírodní zahradu v areálu školky, a to na ploše více než 3 700 metrů čtverečních.
Stávající zahrada školky byla doplněna o přírodní prvky. Nové prvky pomohou dětem seznámit se s živou a neživou přírodou, pozorovat její specifika a experimentovat s dostupnými přírodninami
Rekonstrukce veřejného osvětlení na části komunikace na pozemku, který zasahuje do území KRNAP. Původní, nevyhovující světelné zdroje byly vyměněny za LED svítidla a zároveň byly vyměněny i stožáry a výložníky.
V Libišanech vysadili devětatřicet listnatých stromů. Slibují si od nich zlepšení životního prostředí a kvality ovzduší.
Předmětem projektu byla výsadba sedmatřiceti listnatých stromů, která přispěje ke zlepšení životního prostředí a kvality ovzduší.
V místních částech obce Oskava funguje soustava domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel s cílem omezit znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů. Bylo vybudováno 62 domovních čistíren odpadních vod.
Předmětem projektu byla výsadba čtyřiatřiceti listnatých stromů, které přispějí ke zlepšení životního prostředí a kvality ovzduší.
Řetenice a Nicov spojila cyklostezka v délce 800 metrů, na kterou byly umístěny dvě nové lavičky, dvě odpočinková místa a jedna nová informační tabule. Byly vyměněny dvě původní informační tabule.
Předmětem projektu bylo ošetření stávajících dřevin na třech lokalitách a sadové úpravy na čtyřech lokalitách. Došlo k výsadbě stromů, keřů a trvalkových záhonů.