Právě se nacházíte: NPŽP > O programu > Jak podat žádost

Jak podat žádost

Podání žádosti o dotaci probíhá online prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) >.

Krok za krokem

Začněte tím, že si vyberete příslušnou výzvu k podávání žádostí – z levé nabídky vyberte možnost „Výzvy“. V seznamu uvidíte všechny dostupné výzvy. U výzev, do kterých je možné aktuálně podat žádost nebo projektový námět, mají v posledním sloupci zobrazeno velké tlačítko plus. Podání žádosti zahájíte kliknutím na toto tlačítko.

Dále postupujte dle níže uvedených videonávodů.

Začněte vyplněním hlavičky žádosti, vyplňte název projektu, prohlášení o plátcovství DPH a případně také předpokládané termíny zahájení a ukončení projektu.

Dále pokračujte vyplňováním údajů na jednotlivých záložkách:

Aktivity projektu

Na této záložce vyberte ze seznamu hlavní a případně další vedlejší aktivity.

Žadatel

Údaje na této záložce jsou automaticky přeneseny z registrace žadatele a nelze je tak měnit.

Projekt

Na této záložce vyplňte základní údaje o projektu, indikátory, místa jeho realizace a případný režim veřejné podpory.

Rozpočet projektu

Zde se vyplňují základní informace o předpokládaném rozpočtu projektu včetně rozdělení výdajů na způsobilé a nezpůsobilé. Struktura rozpočtu bývá u většiny výzev předdefinována, u některých výzev pak může žadatel vkládat vlastní nové položky.

Zdroje financování

Na této záložce je nutné výdaje, které byly uvedeny na záložce rozpočet, rozdělit do jednotlivých let realizace projektu a rozdělit na jednotlivé zdroje financování (typicky dotace ze SFŽP ČR a vlastní soukromé zdroje žadatele). Pro snazší vyplnění jsou k dispozici automatické kontrolní součty.

Přílohy

Na této záložce přidejte všechny relevantní přílohy k žádosti. Povinné přílohy je možné přidat kliknutím na název typu dokumentu v části „Povinné typy dokumentů“, ostatní přílohy se přidávají pomocí tlačítka „Přidat dokument“ v části „Přílohy“.

Doplnění žádosti

V této části aplikace naleznete případné komentáře k výzvám k doplnění žádosti.

Nástěnka

Na nástěnce naleznete zprávy, které se vztahují k dané žádosti. Máte zde také možnost elektronicky komunikovat s pověřenými pracovníky SFŽP ČR.

Kdykoliv v průběhu vyplňování můžete rozpracovanou žádost uložit (tlačítko „Uložit“) a také ji před podáním zkontrolovat, zda neobsahuje chyby, které by bránily v jejím podání (k tomu slouží tlačítko „Zkontrolovat pro podání“). V případě, že jsou ve formuláři nalezeny chyby, je žadateli zobrazen jejich výčet – po kliknutí na danou chybu přejdete k příslušnému políčku formuláře a máte možnost chybu odstranit. Pokud systém žádné chyby nenalezne, je možné pokračovat stiskem tlačítka „Podat projekt“.

Začněte vyplněním hlavičky projektového námětu, vyplňte název námětu a případně také předpokládané termíny zahájení a ukončení projektu.

Dále pokračujte vyplňováním údajů na jednotlivých záložkách:

Projektový námět

Na této záložce vyplňte základní údaje o projektu a místa jeho realizace.

Žadatel

Údaje na této záložce jsou automaticky přeneseny z registrace žadatele a nelze je tak měnit.

Rozpočet a financování

Zde se vyplňují základní informace o předpokládaném rozpočtu a výši dotace ze SFŽP ČR. Pokud je to relevantní, vyplňuje se zde i příslušný režim veřejné podpory.

Přílohy

Na této záložce přidejte všechny relevantní přílohy k projektovému námětu. Povinné přílohy je možné přidat kliknutím na název typu dokumentu v části „Povinné typy dokumentů“, ostatní přílohy se přidávají pomocí tlačítka „Přidat dokument“ v části „Přílohy projektového námětu“.

Kdykoliv v průběhu vyplňování můžete rozpracovaný námět uložit (tlačítko „Uložit“) a také ho před podáním zkontrolovat, zda neobsahuje chyby, které by bránily v jeho podání (k tomu slouží tlačítko „Zkontrolovat pro podání“). V případě, že jsou ve formuláři nalezeny chyby, je žadateli zobrazen jejich výčet – po kliknutí na danou chybu přejdete k příslušnému políčku formuláře a máte možnost chybu odstranit. Pokud systém žádné chyby nenalezne, je možné pokračovat stiskem tlačítka „Podat projektový námět“.

Instruktážní video pro dotační výzvu RES+ č. 1/2021

Instruktážní video pro dotační výzvu RES+ č. 2/2021

Další návody pro práci v systému AIS SFŽP ČR

Zjistěte, jak správně provést nejdůležitější úkony v administračním systému.

Jak založit a aktivovat identitu občana (návod)

Pro podání a správu žádosti v systému AIS SFŽP ČR budete potřebovat elektronickou identifikaci, tzv. identitu občana.

Identita občana slouží jako nástroj pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele online služeb veřejné správy. Založení identity probíhá prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci na portálu identitaobcana.cz. Podívejte se na podrobný návod, jak na to.

Upozornění: Vzhledem k přejmenování portálu z původního E-identita na Identita občana, již není ve videonávodu aktuální odkaz: eidentita.cz. Místo tohoto odkazu použijte odkaz novýidentitaobcana.cz. Vše ostatní, včetně uvedeného postupu, zůstává v platnosti.

Prostředky pro ověření identity se vydávají fyzickým osobám, jakožto oprávněným držitelům, nikoliv právnickým osobám. Případné propojení identifikované fyzické osoby s právnickou nebo jinou osobou provedete následně v systému AIS SFŽP ČR.