Právě se nacházíte: NPŽP > O programu

O programu

Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty na ochranu a zlepšování životního prostředí v České republice. Podpora směřuje na efektivní a šetrné využívání přírodních zdrojů, nápravu negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zmírňování a přizpůsobení se dopadům změny klimatu a účinnou prevenci prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty obyvatel České republiky.

Program je navržen jako doplňkový k jiným dotačním programům, především Operačnímu programu Životní prostředí, programu Nová zelená úsporám, Modernizačnímu fondu, Operačnímu fondu Spravedlivá transformace a dalším programům administrovaným přímo Ministerstvem životního prostředí.

Financování programu zajišťuje Státní fond životního prostředí ČR ze zákonných poplatků, odvodů a pokut za poškozování životního prostředí. V roce 2021 byl národní program rozšířen o aktivity financované z dotace poskytnuté Státnímu fondu životního prostředí ČR z Národního plánu obnovy (NPO). Podpora je poskytována formou dotace, půjčky nebo jejich kombinací.

Oblasti podpory se člení do devíti prioritních oblastí:

  1. Prioritní oblast: Voda
  2. Prioritní oblast: Ovzduší
  3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika
  4. Prioritní oblast: Příroda a krajina
  5. Prioritní oblast: Životní prostředí ve městech a obcích
  6. Prioritní oblast: Environmentální prevence
  7. Prioritní oblast: Inovativní a demonstrační projekty
  8. Prioritní oblast: Energetické úspory
  9. Prioritní oblast: Příprava projektů

Koncepci programu, cíle a podrobný popis podporovaných opatření naleznete v dokumentu MŽP:

Vyplácení prostředků z Národního programu Životní prostředí upravuje:

Jak požádat o podporu

O dotaci můžete žádat pouze v rámci vyhlášených tzv. výzev k předkládání žádostí o podporu. Jednotlivé dotační výzvy určují konkrétní podmínky pro získání dotace (např. kdo a kdy může o dotaci požádat, výši a podmínky získání dotace). Podrobné informace naleznete v textu výzvy a dokumentech zveřejněných společně s vyhlášenou výzvou. Aktuální nabídka dotací >