Právě se nacházíte: NPŽP > O programu

O programu

Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty na ochranu a zlepšování životního prostředí v České republice z národních zdrojů. Je určen zejména pro města a menší obce.

Je financovaný z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR získaných z environmentálních poplatků a doplňuje jiné dotační tituly, především Operační program Životní prostředí a program Nová zelená úsporám.

Cílem programu je podporovat projekty, které se zaměřují na efektivní a šetrné využívání přírodních zdrojů, nápravu negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zmírňování a přizpůsobení se dopadům změny klimatu a účinnou prevenci pomocí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty obyvatel České republiky.

Oblasti podpory NPŽP se člení do sedmi prioritních oblastí:

  1. Prioritní oblast: Voda
  2. Prioritní oblast: Ovzduší
  3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika
  4. Prioritní oblast: Příroda a krajina
  5. Prioritní oblast: Životní prostředí ve městech a obcích
  6. Prioritní oblast: Environmentální prevence
  7. Prioritní oblast: Inovativní a demonstrační projekty

Kompletní znění programu a oblastí podpory naleznete v dokumentu MŽP Národní program Životní prostředí.

Základním dokumentem, který upravuje vyplácení prostředků z NPŽP, je:

Podporu poskytuje Fond z NPŽP formou dotace, půjčky nebo jejich kombinací.

Jak požádat o podporu

O dotaci můžete žádat pouze v rámci vyhlášených tzv. výzev k předkládání žádostí o podporu. Jednotlivé dotační výzvy určují konkrétní podmínky pro získání dotace (např. kdo a kdy může o dotaci požádat, výši a podmínky získání dotace). Podrobné informace naleznete v textu výzvy a dokumentech zveřejněných společně s vyhlášenou výzvou.

Aktuální nabídka dotací

Další informace – letáky

– leták o programu