Dokumenty

K vyhledání požadovaných dokumentů použijte filtr.

Hledaný výraz
Složka
Název Zařazení Platnost od Platnost do
Aktualizovaný text výzvy č. 8/2016 Výzva 10/2015 Obnova a údržba vodních ploch a toků 11. 7. 2016 - Stáhnout Detail
Dešťovka - úspory a návratnost - oblast B1 Dešťovka 10. 11. 2017 - Stáhnout Detail
Dešťovka - úspory a návratnost - oblast B2 Dešťovka 10. 11. 2017 - Stáhnout Detail
Dešťovka - vzory dokumentů k doložení realizace - oblast B1 Dešťovka 1. 10. 2018 - Stáhnout Detail
Dešťovka - vzory dokumentů k doložení realizace - oblast B2 Dešťovka 1. 10. 2018 - Stáhnout Detail
Dešťovka - vzory dokumentů k podání žádosti - oblast B1 Dešťovka 1. 10. 2018 - Stáhnout Detail
Dešťovka - vzory dokumentů k podání žádosti - oblast B2 Dešťovka 10. 11. 2017 - Stáhnout Detail
Dešťovka I - text výzvy Dešťovka 27. 4. 2017 - Stáhnout Detail
Dešťovka II - text výzvy Dešťovka 1. 10. 2018 - Stáhnout Detail
Dodatek č. 1 k textu výzvy č. 12/2017 Dešťovka 1. 10. 2018 - Stáhnout Detail
Dodatek č. 18 ke směrnici MŽP č. 4/2015 Dešťovka 13. 4. 2015 - Stáhnout Detail
Dodatek č. 2 ke směrnici MŽP č. 4/2015 Výzva 2/2015 Čistá mobilita 19. 5. 2015 - Stáhnout Detail
Dodatek č. 20 ke směrnici MŽP č. 4/2015 Dešťovka 13. 4. 2015 - Stáhnout Detail
Dodatek č. 24 ke směrnici MŽP č. 4/2015 Dešťovka 1. 1. 2019 - Stáhnout Detail
Dodatek č. 28 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 Výzva 4/2015 Výkupy pozemků v ZCHÚ 3. 8. 2015 - Stáhnout Detail
Dodatek č. 3 ke směrnici MŽP č. 4/2015 Výzva 3/2015 Ekohavárie a černé skládky 31. 7. 2015 - Stáhnout Detail
Dodatek č. 4 ke Směrnici MŽP č. 4/2015 Výzva 4/2015 Výkupy pozemků v ZCHÚ 3. 8. 2015 - Stáhnout Detail
Dodatek č. 5 ke směrnici MŽP č. 4/2015 Výzva 5/2015 Sběr a zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu 3. 8. 2015 - Stáhnout Detail
Doporučená struktura odborného posudku - program Dešťovka Dešťovka 7. 8. 2017 - Stáhnout Detail
Doporučení pro stanovení technické specifikace DČOV Výzva 17/2017 Domovní čistírny odpadních vod 8. 2. 2019 - Stáhnout Detail