Právě se nacházíte: NPŽP > O programu > Povinná publicita

Povinná publicita

Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt se uskutečnil díky finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí ČR, a to na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Volba relevantních prostředků a opatření pro zajištění publicity projektu podléhá rozhodnutí příjemce podpory, případně je přesně vymezena konkrétní výzvou.

Jako vhodný ilustrační návod, jak tyto povinné prvky používat, Vám může posloužit níže uvedený grafický manuál, který jsme pro Vás za tímto účelem připravili.

Případné dotazy vám zodpoví Markéta Bursíková na e-mailové adrese marketa.bursikova@sfzp.cz.