Právě se nacházíte: NPŽP > O programu > Povinná publicita

Povinná publicita

1. Povinná publicita Národní program Životní prostředí

Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt se uskutečnil díky finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí ČR, a to na základě rozhodnutí ministra/ministryně životního prostředí.

Volba relevantních nástrojů a opatření pro zajištění publicity projektu je vymezena konkrétní výzvou.

Jako vhodný ilustrační návod, jak tyto povinné nástroje publicity používat, slouží níže uvedený grafický manuál.

K rychlému vytvoření tiskových podkladů povinné publicity můžete využít webovou aplikaci Generátor povinné publicity SFŽP ČR

button Vytvořit podklad

2. Povinná publicita Národní program Životní prostředí – Národní plán obnovy

Příjemce podpory odpovídá za informování veřej­nosti o tom, že projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, který na jeho pod­poru získal prostředky z Evropské unie z fondu Next Generation EU.

Závazné pokyny v oblasti povinné publicity, kterými jsou příjemci podpory povinni se řídit, jsou uvedeny v Grafickém manuálu Národního programu Životní prostředí – Národní plán obnovy.

K rychlému vytvoření tiskových podkladů povinné publicity můžete využít webovou aplikaci Generátor povinné publicity SFŽP ČR

button Vytvořit podklad

3. Povinná publicita Národní program Životní prostředí – Zastřešující schéma

Příjemce podpory odpovídá za informování veřej­nosti o tom, že projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, který na jeho pod­poru získal prostředky z Operačního programu Životní prostředí.

Závazné pokyny v oblasti povinné publicity, kterými jsou příjemci podpory povinni se řídit, jsou uvedeny v Grafickém manuálu Národního programu Životní prostředí – zastřešující schéma.

K rychlému vytvoření tiskových podkladů povinné publicity můžete využít webovou aplikaci Generátor povinné publicity SFŽP ČR

button Vytvořit podklad


Případné dotazy vám zodpoví Eva Štanglová na e-mailové adrese eva.stanglova@sfzp.cz, tel.: 606 710 329.