Právě se nacházíte: NPŽP > Aktuality > Aktualizace Nástroje Udržitelnost 2014+ na verzi 1.6

Aktualizace Nástroje Udržitelnost 2014+ na verzi 1.6

15.05.2020
Zveřejňujeme aktualizovanou verzi nástroje Udržitelnost 2014+ (Nástroj), na verzi v1.6, platnou ke dni 15. 5. 2020. Nástroj je platný pro vodohospodářské projekty podpořené z Národního programu Životní prostředí (výzva 4/2019) a z Operačního programu Životní prostředí prioritní osa 1, specifický cíl 1.1 a 1.2.

Verze nástroje v1.6 obsahuje aktualizaci:

  • Změna verze Nástroje Udržitelnosti 2014+ na v1.6.
  • Prodloužení období pro vydání posledního kolaudačního souhlasu na projekt, upraveno max. do r. 2030.
  • Změna sazby DPH pro vodné a stočné na 10%, v souladu se zákonem č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kterým dochází ke změnám v § 47 odst. 5 a dále v přílohách č. 2, 2a, 3 a 3a k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kterými se u vybraných služeb a zboží mění sazby daně.
  • Aktualizace Makroekonomických údajů – aktualizace roční míry inflace za rok 2018 a 2019, aktualizace inflace cen stavebních prací v letech 2018 a 2019.
  • Uživatelská příručka pro zpracování Nástroje udržitelnosti 2014+ zpracovaná ke dni 15. 5. 2020, verze 1.6

Nástroj Udržitelnost 2014+, verze 1.6 je platný pro všechny žadatele v prioritní ose 1 z OPŽP 2014–2020 a z Národního programu Životní prostředí, kteří teprve předkládají podklady ke kontrole výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací.

V případě nejasností se obraťte na svého projektového manažera Odboru provozování vodohospodářské infrastruktury SFŽP ČR nebo na emailovou adresu udrzitelnost.vhi@sfzp.cz.