Právě se nacházíte: NPŽP > Aktuality > Blíží se termín ukončení financování projektů NPŽP v letošním roce

Blíží se termín ukončení financování projektů NPŽP v letošním roce

29.10.2020
S blížícím se koncem roku a s ohledem na časový průběh procesu administrativních kontrol doporučujeme příjemcům podpory z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) podávat Žádosti o uvolnění finančních prostředků průběžně a bez zbytečných odkladů, nejlépe do 30. listopadu 2020 a nejpozději do 7.12. 2020. U ŽoP podaných po tomto datu není možné garantovat proplacení v tomto kalendářním roce, ale až počátkem roku 2021.

V případě, že příjemce podpory do Žádosti o uvolnění finančních prostředků zahrne neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury (pokud to podmínky konkrétní výzvy umožňují), je povinen nejpozději v termínu uvedeném ve Smlouvě uhradit plnou výši nehrazených faktur (tj. úhradu z prostředků podpory NPŽP a podíl vlastních zdrojů) a doložit úhrady neprodleně finančnímu manažerovi projektu.