Právě se nacházíte: NPŽP > Detail výzvy > Výzva č. 2/2018 – Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi k Výzvě č. 2/2018 NPŽP – Zdroje pitné vody

 

Může být předmětem podpory rekonstrukce vodovodního přivaděče?

Tyto výdaje jsou uznatelné pouze, pokud je přivaděč nefunkční nebo pokud je rekonstruován za účelem zkapacitnění. Podporu nelze získat na projekty, které řeší běžnou údržbu stávající vodohospodářské infrastruktury.

Je způsobilým výdajem výstavba nového vodovodu?

Podpořitelná je pouze ta část, která slouží přívodu vody ze zdroje pitné vody do obce. Způsobilým výdajem není oprava stávajících rozvodů pitné vody ani budování nových rozvodů pitné vody.

Je možné získat podporu na vybudování nového či zkapacitnění stávajícího vodojemu?

Ano. Pokud je to nezbytné pro zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství a stávající vodojem nebo jeho absence neumožňuje zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství.

Lze v rámci této výzvy poskytnout podporu na technologii pro úpravu vody?

Ano. Pokud je to nezbytné pro zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství a stávající technologie nebo její absence neumožňuje zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství.

Je možné získat podporu na napojení nového/regenerovaného/zkapacitněného zdroje pitné vody na stávající rozvod pitné vody, a to i v případě, kdy tento zdroj nebyl zřízen v rámci projektu?

Ano. Pokud je to nezbytné pro zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství.