Právě se nacházíte: NPŽP > Detail výzvy

Detail výzvy

Výzva č. 2/2018: Zdroje pitné vody

2.5.2018
Příjem žádostí: 4.5.2018 - 30.6.2021 Alokace: 1 100 000 000  Kč
Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Pomocnou ruku jim podává Ministerstvo životního prostředí, které spolu se Státním fondem životního prostředí ČR nabízí příspěvek až 3 miliony korun na průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody.

Na co můžete dotaci získat

 1. Na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových) či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.
 2. Na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

Kdo může žádat

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
 • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Výše příspěvku

Výše podpory se pohybuje v rozmezí 100 tisíc až 3 miliony korun. Maximální výše podpory je současně omezena procentem z celkových způsobilých výdajů dle nastavených parametrů:

 1. 70 nebo 80 % u projektů zaměřených na realizaci nových nebo regeneraci stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizaci nových nebo zkapacitnění (zvětšení profilu), případně rekonstrukci nefunkčních přivaděčů pitné vody:
  • 80 % u projektů, které řeší akutní nedostatek v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě,
  • 70 % u projektů, které řeší možný nedostatek v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě.

2. 60 % u projektů zaměřených na realizaci průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

Nejčastější dotazy

Přečtěte si nejčastější dotazy a odpovědi žadatelů k dotacím na zdroje pitné vody z výzvy č. 2/2018

Jak podat žádost

Žádosti je nutné doručit prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně do podatelny Fondu, případně prostřednictvím datové schránky.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

 • Ing. Romana Rajnyšová, Vedoucí Oddělení I, tel.: +420 267 994 159, email: romana.rajnysova@sfzp.cz
 • Ing. Michal Slezák, Ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: +420 267 994 469, email: michal.slezak@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení