Dokumenty dotačních programů

Lorem Ipsum je demonstrativní výplňový text používaný v tiskařském a knihařském průmyslu. Lorem Ipsum je považováno za standard v této oblasti už od začátku 16. století, kdy dnes neznámý tiskař vzal kusy textu a na jejich základě vytvořil speciální vzorovou knihu. Jeho odkaz nevydržel pouze pět století, on přežil i nástup elektronické sazby v podstatě beze změny. Nejvíce popularizováno bylo Lorem Ipsum v šedesátých letech 20. století, kdy byly vydávány speciální vzorníky s jeho pasážemi a později pak díky počítačovým DTP programům jako Aldus PageMaker.

Hledaný výraz
Dotační program
Název Zařazení Platnost od Platnost do
Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky Obecné dokumenty SFŽP ČR 1. 1. 1992 - Stáhnout Detail
Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory 21. 12. 2023 - Stáhnout Detail
Programový dokument OPŽP 2014-2020 Programový dokument 7. 12. 2023 - Stáhnout Detail
Dokumenty k Pravidlům pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory 21. 9. 2023 - Stáhnout Detail
Příloha č. 7 PrŽaP - Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 6 Programového dokumentu OPŽP Pravidla pro žadatele a příjemce podpory 5. 9. 2016 - Stáhnout Detail
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020 Obecně závazné dokumenty 5. 3. 2021 - Stáhnout Detail
Metodický dopis k ukončení projektů v programovém období OPŽP 2014-2020 Obecně závazné dokumenty 23. 6. 2023 - Stáhnout Detail
Harmonogram a alokace výzev / Schedule of Calls of the CZ-Environment Programme Obecné dokumenty - Program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu 31. 10. 2022 - Stáhnout Detail
Memorandum o porozumění (pracovní překlad) Obecné dokumenty - Program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu 24. 1. 2018 - Stáhnout Detail
Memorandum Of Understanding - the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 Obecné dokumenty - Program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu 24. 1. 2018 - Stáhnout Detail
Pokyny pro zadávání veřejných zakázek SFŽP ČR Obecné dokumenty - Program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu, Obecné dokumenty SFŽP ČR, Obecné dokumenty 8. 9. 2023 - Stáhnout Detail
Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v rámci FM Norska 2014-2021 Obecné dokumenty - Program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu 27. 5. 2021 - Stáhnout Detail
Příručka k Pokynům pro zadávání veřejných zakázek v rámci FM Norska 2014-2021 Obecné dokumenty - Program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu 23. 10. 2019 - Stáhnout Detail
Programme Agreement for the Financing of the Programme Environment Obecné dokumenty - Program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu 1. 7. 2022 - Stáhnout Detail
Manuál pro oblast podpory 1 - Ekosystémy Obecné dokumenty - Program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu 10. 6. 2020 - Stáhnout Detail
Manual for Area Support 1 - Ecosystems Obecné dokumenty - Program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu 10. 6. 2020 - Stáhnout Detail
Manuál pro oblast podpory 2 - Kvalita ovzduší Obecné dokumenty - Program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu 24. 1. 2020 - Stáhnout Detail
Manual for Area Support 2 - Air Quality Obecné dokumenty - Program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu 24. 1. 2020 - Stáhnout Detail
Manuál pro oblast podpory 3 - Kvalita vod Obecné dokumenty - Program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu 27. 4. 2020 - Stáhnout Detail
Manual for Area Support 3 - Water Quality Obecné dokumenty - Program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu 27. 4. 2020 - Stáhnout Detail