Dokumenty dotačních programů

Lorem Ipsum je demonstrativní výplňový text používaný v tiskařském a knihařském průmyslu. Lorem Ipsum je považováno za standard v této oblasti už od začátku 16. století, kdy dnes neznámý tiskař vzal kusy textu a na jejich základě vytvořil speciální vzorovou knihu. Jeho odkaz nevydržel pouze pět století, on přežil i nástup elektronické sazby v podstatě beze změny. Nejvíce popularizováno bylo Lorem Ipsum v šedesátých letech 20. století, kdy byly vydávány speciální vzorníky s jeho pasážemi a později pak díky počítačovým DTP programům jako Aldus PageMaker.

Hledaný výraz
Dotační program
Název Zařazení Platnost od Platnost do
2. Výzva BD-zateplení-zdroje-soláry-rekuperace Pokyny, Odborníci 12. 2. 2016 - Stáhnout Detail
3. Výzva BD-výstavba Pokyny 18. 11. 2016 - Stáhnout Detail
3. Výzva RD Pokyny, Odborníci 21. 10. 2015 - Stáhnout Detail
Aktualizovaný text výzvy č. 8/2016 Výzva 10/2015 Obnova a údržba vodních ploch a toků 11. 7. 2016 - Stáhnout Detail
Blue book 2014-2021 Norské fondy 24. 1. 2018 - Stáhnout Detail
Brožura k období 2009-2014 pro oblast životní prostředí Norské fondy 24. 1. 2018 - Stáhnout Detail
Čestné prohlášení žadatele De minimis  Formuláře a vzory 18. 2. 2017 - Stáhnout Detail
Dešťovka - úspory a návratnost - oblast B1 Dešťovka 10. 11. 2017 - Stáhnout Detail
Dešťovka - úspory a návratnost - oblast B2 Dešťovka 10. 11. 2017 - Stáhnout Detail
Dešťovka - vzory dokumentů k doložení realizace - oblast B1 Dešťovka 10. 11. 2017 - Stáhnout Detail
Dešťovka - vzory dokumentů k doložení realizace - oblast B2 Dešťovka 10. 11. 2017 - Stáhnout Detail
Dešťovka - vzory dokumentů k podání žádosti - oblast B1 Dešťovka 10. 11. 2017 - Stáhnout Detail
Dešťovka - vzory dokumentů k podání žádosti - oblast B2 Dešťovka 10. 11. 2017 - Stáhnout Detail
Dešťovka I - text výzvy Dešťovka 27. 4. 2017 - Stáhnout Detail
Dešťovka II - text výzvy Dešťovka 7. 8. 2017 - Stáhnout Detail
Dodatek č. 1 ke 3. výzvě RD Pokyny, Odborníci 21. 11. 2016 - Stáhnout Detail
Dodatek č. 18 ke směrnici MŽP č. 4/2015 Dešťovka 13. 4. 2015 - Stáhnout Detail
Dodatek č. 2 ke 3. výzvě RD Pokyny, Odborníci 9. 6. 2017 - Stáhnout Detail
Dodatek č. 2 ke směrnici MŽP č. 4/2015 Výzva 2/2015 Čistá mobilita 19. 5. 2015 - Stáhnout Detail
Dodatek č. 20 ke směrnici MŽP č. 4/2015 Dešťovka 13. 4. 2015 - Stáhnout Detail