Doporučení pro stanovení technické specifikace DČOV

Doporučení MŽP a SFŽP ČR pro příjemce podpory na domácí čistírny odpadních vod (DČOV) pro stanovení technické specifikace DČOV v rámci zadávací dokumentace

DČOV, u které budou vyčištěné odpadní vody vypouštěny do povrchových vod, musí splňovat požadavky dle Přílohy č. 1 tab. 1c) nařízení vlády č. 401/2015 Sb., tzn. DČOV kategorie III výrobku označovaného CE.

Vyjma vlastní certifikace doporučujeme při výběru DČOV v zadávací dokumentaci požadovat ještě následující technické parametry DČOV:

  1. Oddělený kalový prostor: V NV č. 401/2015 Sb. je uvedeno, že DČOV musí disponovat odděleným prostorem pro akumulaci kalu bez další specifikace tohoto prostoru. Jako oddělený kalový prostor by měl být chápan prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu.
  2. Účinnost čištění DČOV: Pro dosažení požadované účinnosti odstranění fosforu z odpadních vod doporučujeme požadovat zařízení na simultánní srážení fosforu.