Právě se nacházíte: NPŽP > Aktuality > Finanční vypořádání akce smluvní podpory za rok 2020 a finančně platební kalendář na rok 2021

Finanční vypořádání akce smluvní podpory za rok 2020 a finančně platební kalendář na rok 2021

15.01.2021
V souvislosti s inventurou pohledávek a závazků a v souladu se smlouvou o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR byly dotčeným příjemcům podpory z Národního programu Životní prostředí (vyjma projektů, které jsou nově administrovány v IS AIS) zaslány prostřednictvím DS pokyny k finančnímu vypořádání smluvní akce za rok 2020 a relevantním příjemců byly také zaslány pokyny k vyplnění finančně platebního kalendáře na rok 2021.

Společně s pokyny obdrželi příjemci, kterých se finanční vypořádání a finančně platební kalendář týká, formuláře s vygenerovanými částkami k potvrzení a násldnému odeslání finančnímu manažerovi, který je v dokumentu uveden. Podepsané formuláře (možno i elektronicky) je třeba nejpozději do 31. ledna 2021 zaslat buď poštou nebo prostřednictvím datové schránky.

Bez doložení potvrzeného finančního vypořádání a finančně platebního kalendáře nelze pokračovat v uvolňování finančních prostředků na akci smluvní podpory.

Finanční vypořádání nemusí ve smyslu pokynů zasílat příjemci, kteří budou předkládat podklady k závěrečnému vyhodnocení akce v termínu do 31. 3. 2021.

Odkazy:

Projektům, které jsou administrovány v IS AIS, byly rozeslány pokyny ohledně finančního vypořádání akce smluvní podpory za rok 2020 prostřednictvím nástěnky v IS AIS.