Právě se nacházíte: NPŽP > Aktuality > Informace pro příjemce podpory z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR k finančnímu vypořádání za rok 2023 a finančně platebním kalendářům na rok 2024

Informace pro příjemce podpory z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR k finančnímu vypořádání za rok 2023 a finančně platebním kalendářům na rok 2024

05.01.2024
V souvislosti s pravidelnou inventurou pohledávek a závazků a v souladu s ustanovením Smlouvy o poskytnutí podpory vydává Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP ČR“) příjemcům podpory tyto pokyny k vypořádání poskytnutých prostředků za rok 2023 v rámci Národního programu Životní prostředí, Národního plánu obnovy, Norských fondů, Modernizačního fondu a programu Spravedlivá transformace formou financování předprojektové přípravy strategických projektů z prostředků SFŽP ČR.

Předmětem finančního vypořádání projektů za rok 2023 (dále jen „FV“) jsou pouze projekty, kterým byla proplacena podpora ze SFŽP ČR formou zálohy v částce 5 mil. Kč a vyšší a nedošlo u nich do konce roku 2023 ke změně stavu projektu v Agendovém informačním systému SFŽP ČR (dále jen „AIS“) na „Ukončený“. Příjemci podpory u všech ostatních projektů nemají povinnost předkládat formulář FV.

V případě projektů, u kterých došlo v roce 2023 k proplacení zálohy 5 mil. Kč a vyšší, obdrží příjemci pokyny k FV prostřednictvím AIS, nebo v případě projektů neadministrovaných prostřednictvím AIS prostřednictvím datové schránky případně poštou. Tito příjemci se budou řídit postupy uvedenými v zaslaných pokynech.

Doporučujeme příjemcům podpory tyto zveřejněné pokyny k FV vytisknout a založit do složky projektu, u projektů s proplacenou zálohou též vytisknout a založit obdržené FV pro případné budoucí kontroly.

SFŽP ČR dále stanovuje, že u projektů, u kterých nebyly vyčerpány všechny prostředky určené na rok 2023 (a to včetně těch, které byly převedeny do roku 2023 z let předcházejících) SFŽP ČR akceptuje jejich převod a automaticky navýší objem vyplácených prostředků pro rok 2024.

V případě projektů s ustanovením o finančně platebním kalendáři (dále jen „FPK“) ve Smlouvě o poskytnutí podpory, není potřeba FPK pro rok 2024 předkládat. Další financování projektů v roce 2024 bude probíhat s možným omezením dle disponibilních zdrojů, rozpočtu a schváleného výdajové limitu SFŽP ČR.