Nabídka dotací

Vybrat dotace dle

9.4.2024
Příjem žádostí: 6.1.2025 - 31.3.2025 Alokace: 50 000 000  Kč
Cílem je podpora systému nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení za účelem splnění stanovených cílů, energetického a materiálového využití a opětovného využití autovraků. Výzva je zaměřena na zvýšení míry materiálového a energetického využití odpadů vzniklých při zpracování vozidel s ukončenou životností.