Nabídka dotací

Vybrat dotace dle

4.6.2024
Příjem žádostí: 1.7.2024 - 31.10.2024 Alokace: 1 000 000 000  Kč
Dotace je určena pro vlastníky veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace, primárně s využitím obnovitelných zdrojů. Podpořena bude realizace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, zajištění řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků stínění eliminujících letní přehřívání budovy, instalace účinných technologií snižujících spotřebu energie. ...
7.5.2024
Příjem žádostí: 15.5.2024 - 2.9.2024 Alokace: 2 200 000 000  Kč
Podpora je zaměřena na výstavbu přivaděčů a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů. Cílem výzvy je zlepšení dodávek pitné vody zejména za účelem zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.
9.4.2024
Příjem žádostí: 6.1.2025 - 31.3.2025 Alokace: 50 000 000  Kč
Cílem je podpora systému nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení za účelem splnění stanovených cílů, energetického a materiálového využití a opětovného využití autovraků. Výzva je zaměřena na zvýšení míry materiálového a energetického využití odpadů vzniklých při zpracování vozidel s ukončenou životností.
2.4.2024
Příjem žádostí: 6.5.2024 - 5.5.2025 Alokace: 30 000 000  Kč
Cílem výzvy je snižování emisí těžkých kovů, které mají imisní limity stanované zákonem o ochraně ovzduší a/nebo snižování emisí pachových látek ze stacionárních zdrojů. Díky této výzvě budou omezeny negativní dopady na kvalitu ovzduší a tím na lidské zdraví. K těmto účelům je vyhrazeno 30 milionů korun.
11.7.2023
Příjem žádostí: 1.9.2023 - 2.9.2024 Alokace: 1 600 000 000  Kč
Cílem výzvy je podpořit zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku, a to především prostřednictvím podpory zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu.