Nabídka dotací

Vybrat dotace dle

12.5.2023
Příjem žádostí: 15.5.2023 - 30.6.2023 Alokace: 37 000 000  Kč
Výzva se zaměřuje na podporu zjišťování stavu povrchových a podzemních vod, zpracování a správy dat v rozsahu hydrologické bilance dle vodního zákona. Opatření je podpořeno částkou 37 milionů korun.
1.6.2022
Příjem žádostí: 6.6.2022 - 15.12.2023 Alokace: 600 000 000  Kč
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabízí dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem, včetně dobíjecích bodů. Připraveno je celkem 600 milionů korun.