Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 11/2021: Odstranění černých skládek

16.11.2021
Příjem žádostí: 1.12.2021 - 31.12.2022 Alokace: 50 000 000  Kč
Cílem výzvy je odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj. odpadu odloženého mimo místa k tomu určená na nepovolené „černé skládky“, a to včetně zajištění správného nakládání s odpadem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Na co můžete dotaci získat

  • Předmětem podpory je řešení problematiky nezákonně soustředěného odpadu, tj. „černých skládek“

Kdo může žádat

  • Obce s rozšířenou působností

Výše příspěvku

  • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 50 tis. Kč.
  • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč.

Maximální míra podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 12. 2021 v 10:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2022, nejpozději však do vyčerpání alokace.
Ukončení realizace podpořených projektů: do 30. 6. 2025.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP (AIS SFŽP) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Povinná publicita

Nástroje k naplnění publicity musí být v souladu s Grafickým manuálem Národního programu Životní prostředí, zejména musí být označen povinným sdělením a logem Fondu a MŽP, která budou viditelná a doplněná o odkaz na webové stránky sfzp.czwww.mzp.cz.

Kontaktní osoby pro tuto výzvu

Mgr. Kateřina Benediktová, tel.: +420 267 994 127, e-mail: katerina.benediktova@sfzp.cz

Ing. Michal Slezák, tel.: +420 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení