Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 14/2021: Emise ze stacionárních zdrojů

9.12.2021
Příjem žádostí: 15.1.2022 - 15.1.2023 Alokace: 30 000 000  Kč
Ke snížení emisí těžkých kovů a pachových látek ze stacionárních zdrojů průmyslových a dalších provozů přispěje nová dotační výzva s alokací 30 milionů korun. Cílem podpory je omezit negativní dopady na kvalitu ovzduší, lidské zdraví a míru obtěžování obyvatelstva zápachem.

Na co můžete dotaci získat

 1. Pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů – olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry)
 2. Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek, jako například zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení), podpořit lze rovněž primární opatření snížení emisí zápachu

Kdo může žádat

 • Obchodní společnosti a družstva
 • Fyzické osoby podnikající
 • Obce
 • Kraje
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Státní podniky
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty

Výše příspěvku

100 tis. – 10 mil. Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt je 60 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny

 • Zahájení příjmu žádostí: 15. 1. 2022, 10:00 hodin
 • Ukončení příjmu žádostí: 15. 1. 2023, nejpozději však do vyčerpání alokace.
 • Ukončení realizace podpořených projektů:  31. 12. 2025

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Veškeré podrobnosti a podmínky naleznete níže v textu výzvy.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

Dokumenty ke stažení