Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 7/2022: Národní síť EVVO

29.6.2022
Příjem žádostí: 1.7.2022 - 31.10.2022 Alokace: 33 000 000  Kč
Z této výzvy bude podpořena realizace ekologických výukových programů v České republice. Na komplexní služby ekologických výukových programů pro děti a mládež a vzdělavatele bude rozděleno celkem 33 milionů korun.

Na co můžete dotaci získat

  • denní i pobytové EVP pro děti a mládež – žáky všech stupňů škol, tj. mateřských škol, základních škol, středních škol a členy zájmových uskupení
  • denní i pobytové pro vzdělavatele – učitele všech stupňů škol, budoucí učitele (tzn. zejména studenty pedagogických oborů) a lektory vzdělávacích organizací

Kdo může žádat

Všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky programu a výzvy, s výjimkou obchodních korporací, politických stran a hnutí a organizačních složek státu.

Výše příspěvku

EVP pro děti a mládež

Minimální výše podpory na jeden projekt činí 50 tis. Kč.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 300 tis. Kč.

EVP pro vzdělavatele

Minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 1 mil. Kč.

  • Podmínky a další formy podpory naleznete v textu výzvy.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 7. 2022, od 10:00 hodin
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2022
Podpořené projekty musí být realizovány v období 1. 9. 2022 – 31. 8. 2024.

Podmínky pro získání dotace

  • Žadatel musí být uveden na portálu ekocentra.cz jako organizace realizující EVP.
  • Žadatel musí mít v zakládací listině organizační složky, ve statutu nebo v obdobném dokumentu uvedenu environmentální výchovu, vzdělávání nebo osvětu (nebo jejich ekvivalent) jako hlavní činnost.
  • Žadatel již minimálně 2 roky realizuje aktivity v oblasti EVVO – tzn. realizuje EVP, pořádá akce s EVVO tématikou.
  • Ostatní podmínky naleznete v textu výzvy.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Povinná publicita

Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Fondu v souladu v Grafickém manuálu Národního programu Životní prostředí. Pro rychlou přípravu povinné publicity lze využít Generátor povinné publicity.

Kontaktní osoby pro tuto výzvu

Ing. Stanislav Vodička, vedoucí Oddělení II Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 647 e-mail: stanislav.vodicka@sfzp.cz
Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: +420 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení