Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Omezení výskytu hraboše polního

6.3.2023
Příjem žádostí: 6.3.2023 - 21.6.2023 Alokace: 40 000 000  Kč
Výzva je zaměřena na likvidaci přemnoženého hraboše polního s cílem zajistit environmentálně šetrné způsoby aplikace přípravků na hubení (rodenticidů).

Na co můžete dotaci získat

Vícenáklady spojené s šetrnou aplikací zvýšené dávky rodenticidu, a to pouze do nor a způsobem, který omezí rizika pro ostatní živočichy v oblastech s kalamitním výskytem hraboše polního potvrzeném ÚKZÚZ.

Kdo může žádat

Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě

Výše příspěvku

500 Kč na 1 hektar aplikované plochy

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 6. 3. 2023 od 10:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 21. 6. 2023 do 17:00 hod. nebo do vyčerpání alokace
Termín realizace projektů: od 21. 2. 2023 do 21. 6. 2023

Podmínky pro získání dotace

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní. Všechny podmínky a indikátory naleznete níže v přiloženém textu výzvy.

Upozornění pro žadatele

Podle podmínek výzvy (čl. 8, písm. a) má žadatel povinnost po ukončení realizace projektu na dotčených pozemcích provést preventivní opatření (Podpora přirozených nepřátel hraboše polního – údržba remízků, křovinných pásů a stromořadí a umisťování berliček pro dravé ptáky). Rozsah preventivních opatření s termínem realizace uvede žadatel v žádosti – v povinné příloze v AIS „Popis preventivních opatření, rozsah a termín realizace“. Pokud tato příloha nebude doložena, bude žádost vrácena žadateli k doplnění. Nedoložení přílohy může vést k zastavení administrace a případnému neposkytnutí dotace.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP (AIS SFŽP) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

  Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

  • Ing. Martin Novosád, vedoucí oddělení III Odboru realizace Národních programů, e-mail: martin.novosad@sfzp.cz, tel.: 267 994 673
  • Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz, tel.: 267 994 469

Dokumenty ke stažení