Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 1/2023: Energetická osvěta a dotační poradenství

24.3.2023
Příjem žádostí: 4.4.2023 - 11.3.2024 Alokace: 200 000 000  Kč
Výzva je určena na zajištění energeticko-dotačního poradenství domácnostem ohroženým energetickou chudobou a administrativní podporu klientům při realizaci opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám Light.

Na co můžete dotaci získat

Poskytování asistence skupinám obyvatel s nízkými příjmy, příjemcům vybraných typů sociálních dávek a důchodů.

Kdo může žádat

  • Místní akční skupiny (MAS)
  • Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)
  • Mobilní energetická konzultační a informační střediska (dále jen M-EKIS)

Výše příspěvku

Až 10 000 Kč za každého klienta, který řádně dokončí realizaci úsporných opatření spadajících do programu Nová zelená úsporám Light, a kterému žadatel poskytne služby dle této výzvy a jemuž zpracuje Zprávu o navrhovaných opatřeních (odborný posudek) a Zprávu o provedených opatřeních v programu Nová zelená úsporám Light.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 4. 4. 2023 v 10:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 11. 3. 2024 vyčerpáním alokace
Vypořádání projektů: do 31. 1. 2025

Podmínky pro získání dotace

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Kompletní podmínky naleznete níže v textu výzvy.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP (AIS SFŽP) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Pro registraci žadatele a následné podání žádosti v AIS SFŽP ČR je nutné mít zřízený některý z identifikačních prostředků pro vzdálené prokazování totožnosti napojených na Národní bod pro identifikaci a autentizaci (NIA).

  Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Povinná publicita

Žadatel/příjemce podpory je povinen informovat veřejnost o tom, že projekt je spolufinancován Evropskou unií z nástroje Next Generation EU podle pokynů v textu výzvy. Závazné pokyny v oblasti povinné publicity, kterými jsou příjemci podpory povinni se řídit, jsou uvedeny v Grafickém manuálu Národního programu Životní prostředí – Národní plán obnovy. Pro rychlou přípravu povinné publicity lze využít aplikaci Generátor povinné publicity.

Kontakty

Pro dotazy využijte kontaktní formulář, případně se obraťte na pracovníky Fondu, jejichž kontakt je uveden na webu novazelenausporam.cz v sekci NZÚ Light.

Dokumenty ke stažení

Loga EU NG a NPO