Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 5/2024: Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích

9.4.2024
Příjem žádostí: 29.4.2024 - 31.12.2026 Alokace: 95 000 000  Kč
Cílem výzvy je zlepšení podmínek pro praktickou péči o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a podpora biodiverzity v nich. Výše podpory na jeden projekt je stoprocentní. Prostředky jsou určeny resortním organizacím Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR a správám národních parků, které ze zákona zajišťují výkupy.

Na co můžete dotaci získat

Výkup pozemků ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech, včetně území navržených a oznámených k vyhlášení.

Kdo může žádat

  • Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
  • Správa Národního parku České Švýcarsko
  • Správa Krkonošského národního parku
  • Správa Národního parku Podyjí
  • Správa Národního parku Šumava

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 29. 4. 2024 od 10:00 hodin

Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2026, nebo do vyčerpání alokace
Ukončení realizace podpořeného projektu: do 31. 12. 2032

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Výše podpory

100 % z celkových způsobilých výdajů na projekt

Alokovaná částka

95 mil. Kč

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Kontaktní osoby

Ing. Martin Novosád, vedoucí oddělení III, ONP, tel.: + 420 731 499 044, e-mail: martin.novosad@sfzp.cz

Bc. Lucie Březinová, projektová manažerka ONP, tel.: + 420 704 846 827, e-mail: lucie.brezinova@sfzp.cz

Dokumenty k výzvě