Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 6/2024: Vodovody a úpravny vody

7.5.2024
Příjem žádostí: 15.5.2024 - 2.9.2024 Alokace: 2 200 000 000  Kč
Podpora je zaměřena na výstavbu přivaděčů a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů. Cílem výzvy je zlepšení dodávek pitné vody zejména za účelem zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.

Na co můžete dotaci získat

  • 1.6.B.a: Přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody
  • 1.6.B.b: Intenzifikace úpraven vody

Obce do 2 tisíc obyvatel mohou na dofinancování svých projektů čerpat také výhodnou půjčku až do výše 20 % celkových výdajů.

Kdo může žádat

Žadatelé ze 42., 43. a 44. výzvy OPŽP, jejichž žádost byla ze strany SFŽP doporučena k podpoře a následně zařazena do zásobníku projektů, za předpokladu podání žádosti ve 100% shodných technických a finančních parametrech (s možností změnit termíny realizace) s žádostí podanou do OPŽP.

Výše příspěvku

Maximální výše celkové podpory na jeden projekt:

  • Aktivita 1.6.B.a. 60 % z celkových způsobilých výdajů, na opatření
  • Aktivita 1.6.B.b. intenzifikací úpraven vody max. 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň max. 50 mil. Kč

Podmínky výzvy

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Kompletní podmínky naleznete níže v textu výzvy.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 15. 5. 2024 od 10:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 2. 9. 2024 do 14:00 hod.
Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2029.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Povinná publicita

Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Fondu. Nástroje k naplnění publicity musí být v souladu s Grafickým manuálem Národního programu Životní prostředí. Pro přípravu nástrojů povinné publicity je možné využít Generátor povinné publicity.

Kontaktní osoby pro tuto výzvu

Ing. Dana Koldová, vedoucí oddělení III Odboru ochrany vod, tel.: +420 725 797 008, email: dana.koldova@sfzp.cz
Ing. Markéta Kaislerová, vedoucí oddělení II Odboru ochrany vod, tel.: +420 725 796 993, email: marketa.kaislerova@sfzp.cz

Kontakt pro oblast provozování a finanční udržitelnost vodohospodářské infrastruktury provozovani.VHI@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení