Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 7/2024: Kanalizace a čistírny odpadních vod

7.5.2024
Příjem žádostí: 15.5.2024 - 2.9.2024 Alokace: 7 800 000 000  Kč
Na výstavbu kanalizace a výstavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod je připraveno 7,8 mld. Kč.

Na co můžete dotaci získat

  • 1.3.C Kanalizace – výstavba a dostavba kanalizace pro veřejnou potřebu
  • 1.3.D.a Výstavba čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány)
  • 1.3.D.b Modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány)

Obce do 2 tisíc obyvatel mohou na dofinancování svých projektů čerpat také výhodnou půjčku až do výše 20 % celkových výdajů.

Kdo může žádat

Žadatelé ze 42., 43. a 44. výzvy OPŽP, jejichž žádost byla ze strany SFŽP ČR doporučena k podpoře a následně zařazena do zásobníku projektů, za předpokladu podání žádosti ve 100 % shodných technických a finančních parametrech (s možností změnit termíny realizace) s žádostí podanou do OPŽP

Výše příspěvku

Aktivita 1.3.C. a 1.3.D.a: 60 % z celkových způsobilých výdajů,

Aktivita 1.3.D.b.: 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň maximálně 25 mil. Kč.

Maximální výše podpory na žádost činí 200 mil. Kč.

Podmínky výzvy

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Kompletní podmínky naleznete níže v textu výzvy.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 15. 5. 2024 od 10:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 2. 9. 2024 do 14:00 hod.
Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2029.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Povinná publicita

Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Fondu. Nástroje k naplnění publicity musí být v souladu s Grafickým manuálem Národního programu Životní prostředí. Pro přípravu nástrojů povinné publicity je možné využít Generátor povinné publicity.

Kontaktní osoby pro tuto výzvu

Ing. Daniela Floriánková, vedoucí oddělení I Odboru ochrany vod, tel.: +420 725 797 005, email: daniela.floriankova@sfzp.cz
Ing. Milan Organiščák, vedoucí oddělení IV Odboru ochrany vod, tel.: +420 725 789 611, email: milan.organiscak@sfzp.cz

Kontakt pro oblast provozování a finanční udržitelnost vodohospodářské infrastruktury provozovani.VHI@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení