Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 14/2016: Územní studie krajiny

1.12.2016
Příjem žádostí: 1.12.2016 - 31.12.2023 Alokace: 35 000 000  Kč
Cílem zcela nové výzvy, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR, je podpora zpracování územních studií krajiny, které obcím poslouží jako komplexní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině.

Úspěšní příjemci dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v gesci MMR na projekty pořízení územních studií krajiny budou moci zároveň čerpat 10% dotaci z Národního programu Životní prostředí a díky tomu pokrýt celkové náklady na jejich zpracování.

Studie pomohou zmapovat aktuální rizika v krajině, doporučí, jak zlepšit vodní režim v krajině, protipovodňovou ochranu, ale navrhnou například i vhodné řešení ochrany proti erozi. Tyto a další výstupy, které územní studie přinesou, navíc mohou obce použít pro snadnější zdůvodnění čerpání prostředků z veřejných rozpočtů.

Územní studie krajiny musí být pořízena v souladu s metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí z letošního února 2016 pod názvem – „Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností“. Podmínkou pro poskytnutí podpory je vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci specifického cíle 3.3. Integrovaného regionální operačního programu.

O dotaci mohou žádat obce s rozšířenou působností od 1. prosince 2016 až do konce roku 2023 nebo do vyčerpání vyhrazených 35 milionů korun.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

  • Ing. Lucie Pavlíčková, Oddělení I, tel.: +420 267 994 658, +420 725 196 563, e-mail: lucie.pavlickova@sfzp.cz
  • Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: +420 267 994 469, email: michal.slezak@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení