Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 22/2017: Ekologická likvidace autovraků

21.12.2017
Příjem žádostí: 2.1.2019 - 7.4.2020 Alokace: 50 000 000  Kč
Dotace na ekologické zpracování autovraků budou k dispozici i v následujících letech. Ministerstvo životního prostředí uvolnilo 40 milionů korun z Národního programu Životní prostředí na autovraky ekologicky zlikvidované v roce 2018 a 2019. Navíc zvýšilo příspěvek na likvidaci plastových dílů, autovrakoviště si tak mohou přijít na 700 korun za jeden řádně rozebraný a zlikvidovaný autovrak.

Příjem žádostí

2. ledna – 1. dubna 2019 (žádosti o dotace na komodity odevzdané v roce 2018)
2. ledna – 17. března 2020 (žádosti o dotace na komodity odevzdané v roce 2019)

Na co můžete dotaci získat

Na ekologické rozebrání autovraků a zpracování částí (komodit) z těchto autovraků v roce 2018 a 2019.

Kdo může žádat

Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (autovraky) podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Výše příspěvku

V případě řádného odevzdání komodit získáte 700 Kč za autovrak – to znamená 150 Kč při splnění množstevního limitu u pneumatik, skla a textilií a 250 Kč při splnění množstevního limitu u plastů.

Celková výše dotace se určuje podle počtu autovraků převzatých ke zpracování v daném kalendářním roce, které jsou evidovány v MA ISOH, a na množství předaných odpadů (komodit) do zpracovatelských zařízení v kilogramech.

Podmínky pro získání dotace

Průměrné množství odpadů (komodit), které je nutné odevzdat z jednoho autovraku pro získání dotace a výše podpory jednotlivých komodit:

Komodita (odpad) odevzdaná k materiálovému/energetickému využití A

Množství komodit stanovené na 1 autovrak

B

Výše podpory za množství komodity dle sloupce A

pneumatiky 20 kg 150 Kč
sklo (lepené, zadní a boční) 25 kg 150 Kč
plasty 35 kg 250 Kč
textilie 20 kg 150 Kč

[1] Dotace za odevzdané komodity může odpovídat maximálně celkovému počtu odevzdaných autovraků, viz čl. 12.1.9 výzvy.

[2] Z  limitu pro plasty 35 kg je možné odevzdat maximálně 20 kg k energetickému využití. V případě, že nebude tato podmínka splněna, nebude výše podpory za tuto komoditu přiznána.

Jak podat žádost

Žádost včetně příloh je nutné doručit v tištěné a elektronické podobě poštou nebo osobně do podatelny Fondu, případně prostřednictvím datových zpráv (ID datové schránky:favab6q) s platným elektronickým podpisem statutárního zástupce.

Kontaktní osoby pro tuto výzvu

  • Sylvie Stašová, projektový manažer Oddělení koordinace, podpory NP a Rf, tel.: + 420 267 994 474, e-mail: sylvie.stasova@sfzp.cz
  • Lenka Vinterová, vedoucí Oddělení koordinace, podpory NP a Rf, tel.: + 420 267 994 422, e-mail: lenka.vinterova@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení