Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 5/2018: Národní síť EVVO

24.7.2018
Příjem žádostí: 25.7.2018 - 1.10.2018 Alokace: 15 000 000  Kč
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR umožňují získat finanční prostředky na zajištění denních a pobytových ekologických výchovných programů pro žáky mateřských, základních či středních škol pořádané v období od 3. září 2018 do 31. prosince 2019. Příjem žádostí začíná 25. července 2018 a končí 1. října 2018 nebo vyčerpáním alokace.

Na co můžete dotaci získat

Předmětem podpory je zajištění realizace denních i pobytových ekologických výchovných programů (EVP) pro žáky mateřských škol, základních škol a středních škol.

EVP se rozumí výchovně vzdělávací lekce, jejímž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o environmentální rozměr.

Krátkodobé denní EVP probíhají především v přírodě, přírodní učebně, zahradě, ve středisku ekologické výchovy či přímo ve školách. Tyto EVP trvají nejméně dvě vyučovací hodiny (resp. 2×45 minut) v případě základních a středních škol a nejméně 60 minut pro mateřské školy.

Pobytové programy jsou minimálně třídenní EVP (minimálně dva noclehy), kde kromě vzdělávací lekce navíc probíhá intenzivní kontakt s přírodou.

Výše příspěvku

Výše podpory se pohybuje v rozmezí 50 tisíc až 200 tisíc Kč.

Výše dotace na jednu účastníkohodinu denních EVP činí 50 Kč a na jednu účastníkohodinu pobytových EVP činí 70 Kč.

Dokumenty ke stažení