Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 6/2018: Veřejné osvětlení v CHKO

29.8.2018
Příjem žádostí: 1.9.2018 - 31.10.2018 Alokace: 30 000 000  Kč
Obce v chráněných krajinných oblastech mohou získat až 2 miliony korun na rekonstrukci systémů veřejného osvětlení. Z dotace pořídí šetrnější pouliční lampy, díky kterým ochrání přírodu, zdraví lidí a zároveň uspoří za energie. Připraveno je celkem 30 milionů korun.

Na co můžete dotaci získat

Předmětem podpory je rekonstrukce či úprava soustav veřejného osvětlení v obcích, jejichž katastrální území zasahuje na území chráněných krajinných oblastí a zároveň počet obyvatel je menší než 100 tisíc.

Kdo může žádat

Níže uvedené subjekty, které vlastní nebo provozují soustavu veřejného osvětlení:

  • Obce a městské části
  • Příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městskou částí
  • Obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části

Seznam obcí v CHKO

Výše příspěvku

Nejvýše 2 miliony Kč na jeden projekt.

Maximální míra podpory na jeden projekt je 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2018

Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2018

Ukončerní realizace podpořených projektů:  31. 12. 2021

Podmínky pro získání dotace

  • Dodržení přijatelné míry světelného znečištění.
  • Zvýhodněny budou žádosti, které v celém rekonstruovaném úseku osadí svítidla s teplotou chromatičnosti maximálně 2700 kelvinů a se zaměřením světla do dolního poloprostoru.
  • Bližší podmínky v textu výzvy.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

Ing. Romana Rajnyšová, Vedoucí Oddělení I, tel.: +420 267 994 159, email: romana.rajnysova@sfzp.cz

Ing. Michal Slezák, Ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: +420 267 994 469, email: michal.slezak@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení