Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 10/2018: Zelená stuha

15.10.2018
Příjem žádostí: 15.10.2018 - 1.4.2021 Alokace: 21 000 000  Kč
Kontinuální dotační výzva je určena pro obce oceněné titulem Zelená stuha ČR v letech 2018, 2019 a 2020 v soutěži Vesnice roku a pro vítězné obce krajských kol téže kategorie. Dotace pokryje oceněným obcím výdaje na vlastní environmentální projekty, v případě vítězné obce také výdaje za reprezentaci ČR v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla.

Na co můžete dotaci získat

 1. Zakládání a obnova ploch a prvků zeleně.
 2. Jako součást realizace přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, výstavba či rekonstrukce drobných stavebních objektů, pořízení a instalace mobiliáře, péče o stávající vegetační prvky (zeleň), s možností rozdělení čerpání dotace na více let (maximálně 3 roky) včetně pořízení nezbytného technického vybavení.
 3. Revitalizace vodních toků a vodních ploch.
 4. Demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve veřejných prostranstvích a následná revitalizace těchto ploch v souladu s daným venkovským prostředím.
 5. Projekty environmentálního vzdělávání a výchovy.

Kdo může žádat

Dotační výzva je určena pouze pro:

 • obce oceněné titulem „Zelená stuha“ (ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku),
 • obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (ocenění v celostátním kole soutěže).

Výše příspěvku

 • Obec oceněná titulem Zelená stuha – až 500 tisíc Kč
 • Obec oceněná titulem Zelená stuha ČR – až 800 tisíc Kč + dalších 200 tisíc Kč na aktivity spojené s účastí obce v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla

Maximální výše podpory na jeden projekt je 100 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny podání žádostí

15. 10. 2018 – 1. 4. 2019 pro obce oceněné z roku 2018, ukončerní realizace: 31. 12. 2022

1. 10. 2019 – 1. 4. 2020 pro obce oceněné z roku 2019, ukončerní realizace: 31. 12. 2023

1. 10. 2020 – 1. 4. 2021 pro obce oceněné z roku 2020, ukončerní realizace: 31. 12. 2024

Podmínky pro získání dotace

 • Příjemce podpory musí být vlastník nebo nájemce pozemku, kterého se projekt týká.
 • Dodržení doby udržitelnosti – 5 let, případně 3 roky.
 • Vzdělávacích projekty mají vést k zapojení dětí, mládeže i ostatních občanů do environmentálních aktivit, případně k péči o zeleň, přírodní prvky a celkový obraz obce.

Jak podat žádost

Žádosti je nutné doručit prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně do podatelny Fondu, případně prostřednictvím datové schránky.

Podrobné podmínky v textu výzvy.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

Ing. Lucie Pavlíčková, projektová manažerka Odboru realizace Národních programů, tel.: +420 267 994 658, email: lucie.pavlickova@sfzp.cz

Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: +420 267 994 469, email: michal.slezak@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení