Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 12/2018: Ochrana ozonové vrstvy

18.12.2018
Příjem žádostí: 2.1.2019 - 28.6.2019 Alokace: 30 000 000  Kč
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR posílá 30 milionů korun na ochranu ozonové vrstvy Země. Podporu mohou získat projekty na sběr a následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu, tzv. halonů. Podpořeno bude i užití látek s nulovým potenciálem poškozování ozonové vrstvy.

Na co můžete dotaci získat

 1. Znovuzískání, sběr látek poškozujících ozonovou vrstvu Země
  1. vybavení sběrného místa
  2. sběr regulovaných látek z vyřazených zařízení (včetně odsátí, recyklace a skladování)
 2. Následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země
  1. zneškodnění regulovaných látek, které již nemají své využití
 3. Podpora užití látek s nulovým potenciálem poškozování ozonové vrstvy a co nejmenším potenciálem globálního oteplování Země
  1. vybavení školicích středisek pro osoby pracující, manipulující s alternativními chladivy

Kdo může žádat o dotaci

O dotaci na sběr a zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu mohou žádat právnické osoby, které mají certifikaci ke skladování halonů pro potřeby jejich kritického použití. O podporu na užití látek s nulovým potenciálem poškozování ozonové vrstvy mohou žádat fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které jsou hodnotícím subjektem podle § 8 zákona č. 73/2012 Sb. nebo které poskytují akreditovaný vzdělávací nebo studijní program v oblasti chladiv.

Výše příspěvku

Podporovaná aktivita Výše podpory
Vybavení sběrného místa 500 tis. – 10 mil. Kč, max. 85 % z celkových způsobilých výdajů
Sběr regulovaných látek 270 Kč za 1 kg sebrané látky
Následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu 350 Kč za 1 kg zneškodněné látky
Podpora užití látek s nulovým potenciálem poškozování ozonové vrstvy 500 tis. – 4 mil. Kč, max. 60 % z celkových způsobilých výdajů

Termíny výzvy

Zahájení příjmu žádostí:               2. 1. 2019

Ukončení příjmu žádostí:             28. 6. 2019, nejpozději však do vyčerpání alokace

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do:
Aktivita 2.2.A písm. a) – 31. 12. 2021
Aktivity 2.2.A písm. b), 2.2.B – 31. 12. 2025
Aktivita 2.2.C – 31. 12. 2021

Kontaktní osoby

Andrea Kouřimová, projektová manažerka Oddělení II Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 619, e-mail: andrea.kourimova@sfzp.cz

Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469 e-mail: michal.slezak@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení