Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 1/2019: Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích

9.4.2019
Příjem žádostí: 23.4.2019 - 31.12.2019 Alokace: 40 000 000  Kč
Správy národních parků a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR mohou až do konce roku 2019 žádat o prostředky na výkup pozemků ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech. Jde především o soukromé či obecní pozemky, které vyžadují vysoce odbornou péči pro zachování biodiverzity, vodního režimu a cenných přírodních fenoménů. Podpora bude poskytnuta ve stoprocentní výši způsobilých výdajů.

Na co můžete dotaci získat

Výkup pozemků ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech, včettně území navržených a oznámených k vyhlášení.

Kdo může žádat

  • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
  • Správa Národního parku České Švýcarsko
  • Správa Krkonošského národního parku
  • Správa Národního parku Podyjí
  • Správa Národního parku Šumava

Výše příspěvku

100 % z celkových způsobilých výdajů na projekt

Podmínky pro získání podpory dotace

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2024.

Jak podat žádost

Žádosti je nutné doručit prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně do podatelny Fondu, případně prostřednictvím datové schránky.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

  • Ing. Martin Novosád, vedoucí oddělení III, ORENP, tel.: + 420 267 994 673, email: martin.novosad@sfzp.cz
  • Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469,  e-mail: michal.slezak@sfzp.cz

Dokumenty k výzvě