Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 1/2019: Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích

9.4.2019
Příjem žádostí: 23.4.2019 - 31.12.2019 Alokace: 40 000 000  Kč
Správy národních parků a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR mohou až do konce roku 2019 žádat o prostředky na výkup pozemků ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech. Jde především o soukromé či obecní pozemky, které vyžadují vysoce odbornou péči pro zachování biodiverzity, vodního režimu a cenných přírodních fenoménů. Podpora bude poskytnuta ve stoprocentní výši způsobilých výdajů.

Na co můžete dotaci získat

Výkup pozemků ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech, včettně území navržených a oznámených k vyhlášení.

Kdo může žádat

  • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
  • Správa Národního parku České Švýcarsko
  • Správa Krkonošského národního parku
  • Správa Národního parku Podyjí
  • Správa Národního parku Šumava

Výše příspěvku

100 % z celkových způsobilých výdajů na projekt

Podmínky pro získání podpory dotace

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2024.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

  • Ing. Martin Novosád, vedoucí oddělení III, ORENP, tel.: + 420 267 994 673, email: martin.novosad@sfzp.cz
  • Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469,  e-mail: michal.slezak@sfzp.cz

Dokumenty k výzvě