Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 3/2019: Tematické kampaně

9.7.2019
Příjem žádostí: 2.9.2019 - 30.9.2019 Alokace: 10 000 000  Kč
V nové dotační výzvě nabízíme 10 milionů korun na podporu informačních a osvětových kampaní, které se zaměří na ochranu ovzduší, klimatu nebo předcházení vzniku odpadů a současně přispějí k zapojení ochrany přírody a životního prostředí do běžného života lidí.

Na co můžete dotaci získat

Na realizaci osvětových kampaní, informačních projektů, motivačních soutěží a jiných osvětových aktivit, které vhodným způsobem oslovují a popř. i zapojují veřejnost v rámci celé České republiky do ochrany životního prostředí. Projekty musí být zaměřeny na jedno z těchto témat:

Čisté ovzduší

  • Jak topit úsporně a ekologicky
  • Snižování emisí z dopravy díky dobrému technickému stavu vozidla

Ochrana klimatu

  • Stromy jako naši spojenci v boji proti změně klimatu
  • Udržitelná spotřeba – jak neplýtvat potravinami

Nakládání s odpady

  • Podpora a propagace bezobalového nakupování
  • Předcházení vzniku odpadů – propagace opakovaně použitelných řešení v oblasti retail a gastro

Kdo může žádat

Právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy, s výjimkou politických stran a hnutí.

Výše příspěvku

  • 2 – 5 mil. Kč
  • Až 85 % z celkových způsobilých výdajů

Termíny

1. kolo – předkládání projektových námětů
Zahájení příjmu projektových námětů: 2. 9. 2019
Ukončení příjmu projektových námětů: 30. 9. 2019

2. kolo – podání žádostí
Nejpozději do 3 měsíců od doručení výzvy k předložení žádosti.

Termín realizace projektů: 31. 12. 2022

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: +420 267 994 469, email: michal.slezak@sfzp.cz

Jak podat žádost

Elektronicky pomocí Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP). Systém bude zpřístupněn v den zahájení příjmu žádostí. Tištěné přílohy musí být podány nejpozději do 15 pracovních dnů od elektronického podání žádosti.

Dokumenty ke stažení