Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 5/2019: Veřejné osvětlení v CHKO

20.8.2019
Příjem žádostí: 1.9.2019 - 31.10.2019 Alokace: 30 000 000  Kč
Obce v chráněných krajinných oblastech mohou požádat o dotaci až 2 miliony korun na rekonstrukci veřejného osvětlení. Moderní světelné zdroje jsou šetrnější pro obyvatele i okolní přírodu a současně spotřebovávají méně energie.

Na co můžete získat dotaci

Na rekonstrukci či úpravu soustav veřejného osvětlení v obcích, jejichž katastrální území zasahuje na území chráněných krajinných oblastí a zároveň mají počet obyvatel nižší než 100 tisíc.

Kdo může žádat

Vlastníci nebo provozovatelé soustavy veřejného osvětlení:

  • Obce a městské části
  • Příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městskou částí
  • Obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části

Seznam obcí v CHKO

Výše příspěvku

Až 2 miliony Kč, maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2019
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2019
Ukončení realizace podpořených projektů:  31. 12. 2022

Jak podat žádost

Elektronicky pomocí Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP ČR). Systém bude zpřístupněn v den zahájení příjmu žádostí. Pro podání žádosti v prostředí AIS SFŽP je nutné mít zřízenu datovou schránku nebo kvalifikovaný certifikát.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

Ing. Romana Rajnyšová, Vedoucí Oddělení I, tel.: +420 267 994 159, email: romana.rajnysova@sfzp.cz
Ing. Michal Slezák, Ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: +420 267 994 469, email: michal.slezak@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení