Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 6/2019: Ozdravné pobyty

11.9.2019
Příjem žádostí: 1.10.2019 - 31.12.2019 Alokace: 40 000 000  Kč
Školy, školky a jiné dětské kolektivy z oblastí s nejvíce znečištěným ovzduším se mohou ucházet o finanční příspěvky na uspořádání ozdravných pobytů pro děti s ekologickým výukovým programem (EVP). Připraveno je 40 milionů korun, příjem žádostí probíhá od 1. října do 31. prosince 2019.

Na co můžete dotaci získat

Zajištění ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem pro žáky, kteří navštěvují předškolní zařízení, základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Ozdravné pobyty musí být realizovány v oblastech s vyhovující kvalitou ovzduší.

Kdo může žádat

  • Mateřské školy
  • Lesní mateřské školy
  • Základní školy
  • Gymnázia
  • Poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině

Výše příspěvku

70 Kč na osobohodinu ekologického výukového programu, nejvýše 400 000 Kč na jednoho žadatele

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 10. 2019
Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2019 nebo do vyčerpání alokace
Realizace podpořených projektů:  1. 10 2020 – 30. 4. 2021 anebo 1. 10. 2021 – 30. 4. 2022

Seznam obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší

Seznam obcí s vyhovující kvalitou ovzduší

Podmínky pro získání dotace

  • Každý žadatel může podat pouze jednu žádost. Žádost není omezena počtem žáků, celkovým počtem realizovaných ozdravných pobytů ani počtem realizovaných ozdravných pobytů.
  • Minimální délka každého pobytu musí zahrnovat 5 dní (tj. 4 noci).
  • Ekologický výukový program (EVP) musí probíhat minimálně 6 hodin denně, vyjma dne příjezdu a odjezdu.
  • Ozdravné pobyty musí být realizovány v oblastech s vyhovující kvalitou ovzduš (viz příloha 3).
  • EVP zajistí organizace, která se zabývá environmentálním vzděláváním minimálně 2 roky nebo kvalifikovaný lektor (koordinátor EVVO nebo učitel s praxí v oblasti EVVO).

Další podmínky v textu výzvy.

Jak podat žádost

Elektronicky pomocí Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP). Tištěné přílohy, které nebylo možné vložit do AIS SFŽP, musí být doručeny Fondu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne elektronického podání.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: +420 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz
Ing. Martin Novosád, vedoucí oddělení III, Odbor realizace Národních programů, tel.: +420 267 994 673,  e-mail: martin.novosad@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení