Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 8/2019: Podpora obcí v národních parcích

30.9.2019
Příjem žádostí: 18.11.2019 - 22.11.2019 Alokace: 100 000 000  Kč
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR startuje dotační program pro obce v našich národních parcích. Díky této výzvě mohou žadatelé získat dotaci ve výši až 5 mil. Kč na snížení světelného znečištění, úpravu či obnovu veřejných prostranství, realizaci environmentálních vzdělávacích a osvětových aktivit, nebo mohou zajistit spolufinancování nákladnějších projektů z OPŽP.

Na co můžete dotaci získat

A – Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí
B – Snížení světelného znečištění
C – Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií
D – Podpora informačních center orientovaných na národní parky
E – Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí
F – Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP 2014–2020

Kdo může žádat

  • Oblast A-D – všechny právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí.
  • Oblast E – správy národních parků a nestátní neziskové organizace
  • Oblast F – všechny výše uvedené subjekty za předpokladu, že jsou oprávněnými příjemci v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce dotace v OPŽP

Výše příspěvku

Podporovaná aktivita Mnimální výše podpory na jeden projekt Maximální výše podpory na jeden projekt
A Infrastruktura a vybavenost obcí  100 tis. Kč 5 mil. Kč
B Snížení světelného znečištění  50 tis. Kč  2 mil. Kč
C Zpracování rozvojových dokumentů a studií  50 tis. Kč  1 mil. Kč
D Podpora informačních center orientovaných na národní parky  100 tis. Kč  1 mil. Kč
E Programy vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí  100 tis. Kč  1 mil. Kč
F Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP  dle výše poskytnuté podpory z OPŽP  dle výše poskytnuté podpory z OPŽP

Termíny podání žádostí

Zahájení příjmu žádostí: 18. 11. 2019
Ukončení příjmu žádostí: 31.  3.  2020 nebo vyčerpání alokace
Ukončení realizace podpořených projektů:  31. 12. 2022

Podmínky pro získání dotace

  • Podpořené projekty musí být uskutečněny na území obcí, jejichž katastrální území zasahuje do území národního parku České republiky (bez ochranných pásem).
  • U aktivity 5.5.E a 5.5.F mohou být projekty provedeny i v odpovídajících zařízeních ležících v obcích, jejichž katastrální území zasahuje do ochranného pásma národního parku či navazující chráněné krajinné oblasti.

Podrobné podmínky v textu výzvy.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

  • Romana Rajnyšová, vedoucí Oddělení I Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 159, e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz
  • Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469 e-mail: michal.slezak@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení