Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 1/2020: Národní síť EVVO

12.6.2020
Příjem žádostí: 1.7.2020 - 12.8.2020 Alokace: 15 000 000  Kč
Celkem 15 milionů korun rozdělí Ministerstvo životního prostředí ze Státního fondu životního prostředí ČR na ekologické výukové programy pro děti předškolního a školního věku. Příspěvky jsou určeny pro ekocentra a střediska ekologické výchovy, která u nás dlouhodobě zajišťují kvalitní ekologické programy po celé republice.

Na co můžete dotaci získat

Realizace denních i pobytových ekologických výukových programů (EVP) pro žáky mateřských škol, základních škol a středních škol.

Kdo může žádat

Všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky programu a výzvy, s výjimkou obchodních korporací, politických stran a hnutí a organizačních složek státu.

Výše příspěvku

Výše dotace na jeden projekt: 50–250 tis. Kč
Výše dotace na jednu osobohodinu[1] denních EVP: 50 Kč
Výše dotace na jednu osobohodinu pobytových EVP: 70 Kč

Maximální výše podpory na jednoho žadatele (organizaci): 1 mil. Kč


[1] Osobohohodina je standardizovaná jednotka v oblasti EVVO, pro účely nabídky a vykazování výukových programů. Představuje hodinu (60 min.), po kterou je jeden účastník přítomen na vzdělávací akci. Celkový počet osobohodin pak odpovídá součinu počtu vyučovaných hodin a počtu přítomných účastníků. Při kratších vyučovacích hodinách než 60 minut je nutno provést přepočet.  

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 7. 2020 od 10:00
Ukončení příjmu žádostí: 12. 8. 2020 (z důvodu vyčerpání alokace)
Realizace podpořených projektů: 1. 9. 2020 – 30. 6. 2022

Výzva je jednokolová nesoutěžní.

Podmínky pro získání dotace

  • Žadatel musí být uveden na portálu ekocentra.cz jako organizace realizující EVP.
  • Žadatel musí mít v zakládací listině organizační složky, ve statutu nebo v obdobném dokumentu uvedenu environmentální výchovu, vzdělávání nebo osvětu (nebo jejich ekvivalent) jako hlavní činnost.
  • Žadatel již minimálně 2 roky realizuje aktivity v oblasti EVVO – tzn. realizuje EVP, pořádá akce s EVVO tématikou.
  • Žadatel ve školním roce 2019/2020 realizoval EVP v rozsahu minimálně 500 osobohodin.

Kompletní podmínky najdete v textu výzvy.

Jak podat žádost

Žádosti jse podávají elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

  • Ing. Stanislav Vodička, vedoucí oddělení II Odboru realizace Národních programů, tel.: +420 267 994 647, e-mail: stanislav.vodicka@sfzp.cz
  • Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení