Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Obnova infrastruktury

16.7.2021
Příjem žádostí: 16.7.2021 - 31.12.2021 Alokace: 100 000 000  Kč
Do obcí na území zasaženém živelní pohromou 24. 6. 2021 směřuje mimořádná výzva na obnovu vodohospodářské a odpadové infrastuktury s alokací 100 mil. korun. Žadatelé získají až 10 mil. korun. Vyřízení dotace je rychlé, dotace bude žadatelům vyplácena zálohově.

Na co můžete dotaci získat

Předmětem podpory je obnova poničené vodohospodářské infrastruktury a infastruktury v oblasti odpadového hospodářství.

Kdo může žádat

Vlastníci infrastruktury – obce a subjekty s prokazatelným vztahem k místu zasaženému živelní pohromou (tornádo nebo downburst) 24. 6. 2021, s výjimkou politických stran, politických hnutí a organizačních složek státu. Jihomoravský a Ústecký kraj pouze za podmínky pověření ze strany obce.

Výše příspěvku

  • 30 tis. – 10 mil. Kč na jeden projekt
  • maximální míra podpory: 100 % ze způsobilých výdajů

Podklady k doložení dokončení realizace projektu musí být doloženy nejpozději do 28. 2. 2022.

Termíny

  • zahájení příjmu žádostí: 16. 7. 2021, 10:00
  • ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2021, 14:00, nejpozději však do vyčerpání alokace

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Alokovaná částka

  • 100 mil. Kč

Kontakty

  • call centrum SFŽP ČR: bezplatné telefonní číslo 800 260 500 (pracovní dny od 7:30 do 16:00) nebo e-mail: dotazy@sfzp.cz
  • obecná konzultantka: Ing. Monika Špačková, tel.: 606 586 388, e-mail: monika.spackova@sfzp.cz
  • odborný konzultant pro oblast odpadového hospodářství: RNDr. Pavel Riedel, tel.: 739 521 665, e-mail: pavel.riedel@sfzp.cz
  • odborná konzultantka pro oblast vodohospodářské infrastruktury: Ing. Dana Koldová, tel.: 725 797 008, e-mail: dana.koldova@sfzp.cz
  • odborný konzultant pro oblast ostatní vodohospodářské infrastruktury (vodní nádrže, vodní toky, dešťová infrastruktura): Ing. Petr Mokrejš, tel.: 725 533 490, e-mail: petr.mokrejs@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení