Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Obnova infrastruktury

16.7.2021
Příjem žádostí: 16.7.2021 - 31.12.2022 Alokace: 100 000 000  Kč
Do obcí na území zasaženém živelní pohromou 24. 6. 2021 směřuje mimořádná výzva na obnovu vodohospodářské a odpadové infrastuktury s alokací 100 mil. korun. Žadatelé získají až 10 mil. korun. Vyřízení dotace je rychlé, dotace bude žadatelům vyplácena zálohově.

Na co můžete dotaci získat

Předmětem podpory je obnova poničené vodohospodářské infrastruktury a infastruktury v oblasti odpadového hospodářství. V rámci odstranění odpadů je možné odstranit i odpadům podobné materiály, tzn. takové materiály, které nejsou klasifikovány jako odpad (např. dřevní hmota).

Kdo může žádat

Vlastníci infrastruktury – obce a subjekty s prokazatelným vztahem k místu zasaženému živelní pohromou (tornádo nebo downburst) 24. 6. 2021, s výjimkou politických stran, politických hnutí a organizačních složek státu. Jihomoravský a Ústecký kraj pouze za podmínky pověření ze strany obce.

Výše příspěvku

 • 30 tis. – 12 mil. Kč na jeden projekt
 • maximální míra podpory: 100 % ze způsobilých výdajů

Vyúčtování dotace vůči Fondu musí proběhnout do 3 měsíců od ukončení realizace projektu, nejpozději však do 31. 3. 2024.

Termíny

 • zahájení příjmu žádostí: 16. 7. 2021, 10:00
 • ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2022, 14:00, nejpozději však do vyčerpání alokace
 • ukončení fyzické realizace: 31. 12. 2023

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Alokovaná částka

 • 100 mil. Kč

Kontakty

 • e-mail: dotazy@sfzp.cz
 • obecná konzultantka: Ing. Monika Špačková, tel.: 606 586 388, e-mail: monika.spackova@sfzp.cz
 • odborný konzultant pro oblast odpadového hospodářství: RNDr. Pavel Riedel, tel.: 739 521 665, e-mail: pavel.riedel@sfzp.cz
 • odborná konzultantka pro oblast vodohospodářské infrastruktury: Ing. Dana Koldová, tel.: 725 797 008, e-mail: dana.koldova@sfzp.cz
 • odborný konzultant pro oblast ostatní vodohospodářské infrastruktury (vodní nádrže, vodní toky, dešťová infrastruktura): Ing. Jan Matějka, tel.: 725 789 699, e-mail: jan.matejka@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení