Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Odstranění dočasných skládek

16.7.2021
Příjem žádostí: 16.7.2021 - 30.11.2021 Alokace: 300 000 000  Kč
Pro Jihomoravský a Ústecký kraj je určena mimořádní dotační výzva v objemu 300 mil. korun. Dotace směřuje na odstranění mezideponií odpadu z území zasažených živelní pohromou 24. 6. 2021 a krajům pokryje 100 % způsobilých výdajů.

Na co můžete dotaci získat

Předmětem podpory je odstranění mezideponií skládek odpadu vzniklých v důsledku likvidace následků živelné pohromy včetně vytřídění, odvozu a podpory využití, ekologické likvidace nevyužitelného materiálu a sanace ploch.

Kdo může žádat

Jihomoravský a Ústecký kraj. Podmínkou přijatelnosti projektu je opatření realizované na mezideponii odpadu z území zasažených živelní pohromou (tornádo nebo downburst) ze dne 24. 6. 2021

Výše příspěvku

  • maximální míra podpory: 100 % ze způsobilých výdajů

Podklady k doložení dokončení realizace projektu musí být doloženy nejpozději do 30. 6. 2022.

Termíny

  • zahájení příjmu žádostí: 16. 7. 2021, 10:00
  • ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2021,14:00

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Alokovaná částka

  • 300 mil. Kč

Kontakty

  • call centrum SFŽP ČR: bezplatné telefonní číslo 800 260 500 (pracovní dny od 7:30 do 16:00) nebo e-mail: dotazy@sfzp.cz
  • obecná konzultantka: Ing. Monika Špačková, tel.: 606 586 388, e-mail: monika.spackova@sfzp.cz
  • odborný konzultant: RNDr. Pavel Riedel, tel.: 739 521 665, e-mail: pavel.riedel@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení